Make your own free website on Tripod.com

Lampie aangetrouwd

Emden

onderwijzer
Betel
Bierman 1
Bierman 2
Blaauw
Dessaur
Emden
Turfreijer
Oesterman
Plas
sluiter
de Vries 1
de Vries 2
Witsenhuijsen

 kinderen van van Joseph Van Emden en Aaltje Gompers
 
1    Amsterdam, Mozes Van Emden 
       choppe 27-04-1873 Amsterdam venter
       geb. 1847 Mijdrecht
       † 26-02-1928 Amsterdam
       Wonend Rapenburg str. 78    begr . Diemen B 8 24
         geh.20- 12-1871 Amsterdam  Maria lampie
       geb. 1850 Amsterdam  pettenmaker
       01-12-1918 Amsterdam  begr . 03-12-1918   Diemen - 46 tot 16
       Wonend Wonend J. Houttuinen  110           
         kind van Mozes levie Lampie en Sara Isaac Zetter

 
kinderen van Maria Lampie en Mozes Emden 
 
2    Aaltje van Emden geb. 01-09-1884 Amsterdam
       † 04-06-1943 Sobibor
       geh. 21-09-1927 Amsterdam, Mozes Cousin
       geb. 01-12-1886 Amsterdam diamantversteller
       † 04-06-1943 Sobibor ber. venter en sjouwerman
         zoon Manuel Cousin en Schoontje Wegloop
                                                kinderen A48 -A49
         Weduwnaar 21-02-1912 van Judih Roe
          kind  Louis Cousin geb 1914 Amsterdam
                       geh.20-01-1932 Amsterdam, Engeltje Roselaar
                       geb.1915 Amsterdam
                        kind van Mozes Roselaar en Femmetje Achsteribbe        
                                                                              
 
3     Joseph van Emden geb.26-08-1873 Amsterdam
        † 05-02-1943 Auschwitz
        geh.02-01-1895 Amsterdam,Sara van Embden
        choppe 08-03-1896 Amsterdam
        geb. 28-01-1873  Amsterdam
          wonend Valkenb.str. 217 Amsterdam
          kind van Levie van Embden en Naatje(Anna) de Groot 
 
4     Isaac  van  Emden geb.  07-10-1878  Amsterdam venter
        geh./choppe 29-05-1912 Amsterdam, Aaltje van  Embden
          geb. 1875 Amsterdamn
          kind van Levie van Embden en Naatje(Anna) de Groot 
 
 5 Celina van Emden   1877-1877   
  
 6 Levie van Emden  1882/1903
 
 7 Jacob van Emden  1880/1882
 

 
kinderen van Aaltje van Emden en Mozes Cousin  2
 
8   Cornelia Cousin geb.20-1918 Amsterdam
       † 03-12-1942 Auschwitz
 

Cornelia Cousin was vanaf 27 juni 1941 werkzaam bij de textielfabriek Hollandia-Kattenburg in Amsterdam.
Op woensdag 11 november 1942, omstreeks 16.30 uur, deed de
Sicherheitspolizei onder leiding van Willy Lages een inval in de Hollandia-fabrieken. Alle uitgangen werden afgezet en de joodse medewerkers van het bedrijf werden ’s avonds weggevoerd. Van alle die avond weggevoerde werknemers, maar ook van de werknemers die al eerder op transport waren gesteld, is in het 'Boek der tranen' een foto opgenomen.

9   Isidoor Cousin geb.04-04-1924 Amsterdam
        †  30-09-1949 Auschwitz

kinderen van Joseph van Emden en Sara van Embden  3
 
10    Mozes van Emden geb. 1897 Amsterdam diamantslijper
        geh.04-07-1917 Amsterdam Elisabeth Swaalep
        geb.1895 Amsterdam
          kind van Jacob Wzaalep en Judic Musikant
 
11   Alida van Emden geb.1907 Amsterdam
        geh.06-11-1929 Amsterdam Salomon de Leeuwe
        geb.1905 Amsterdam expeditieknecht
        kind van Hijman de Leeuwe en Engelina Querido

kinderen van Joseph van Emden en ara van Embden A18
 
8     Mozes van Emden geb. 1897 Amsterdam diamantslijper
        geh.04-07-1917 Amsterdam Elisabeth Swaalep
        geb.1895 Amsterdam
          kind van Jacob Wzaalep en Judic Musikant
 
9     Alida van Emden geb.1907 Amsterdam
        geh.06-11-1929 Amsterdam Salomon de Leeuwe
        geb.1905 Amsterdam expeditieknecht
        kind van Hijman de Leeuwe en Engelina Querido