Lourens_ aangetrouwd

Lourens / Kortstra
Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

                                                                            site update  28-03-2011

59  Wijtske Annes Lourens geb.03-03-1808 Oldeholtpade
      † 11-04-1895 te Oldeholtpade
      geh. 07-05-1828  W.S.W. met Abel Roelofs Kortstra 
      geb.19-01-1802   Oldeholtpade
      † 21-10-1892 Oldeholtpade 
      zoon van Roelof en Andriesje Riewert
      Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren  103-108
      Byz omdat Abel klein was werd hij uitgescholden als korte 
       dit werd Kortstra        

Kinderen Roelof Abels Kortstra vanen  Jacoba Kuipers  103 
 
1  Catharina Kortstra geb. 08-11-1858  Schoterland 
     †  20-03-1863 Schoterland   5 jr
      Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 26 juli 1859  
 
2   Wytske Kortstra geb. 02-06-1861  Schoterland 
     † 26-12-1946 Zwolle
     geh.06-12-1885 Schoterland,  Jan Schriemer
     geb.16-03-1861 Drachten   gemeente Smallingerland
     kind van Marten Oenes Schriemer en Grietje Jans Weis
                                                            kinderen 10 -12
 
6  Catharina Kortstra geb 05-05-1864  Schoterland
     geh.21-10-1888  Haskerland, Meine van Dijk
     geb. 15-01-1859 Joure
     kind van Mindert Meines van Dijk en Jeltje Hornstra
 
7   Abele Kortstra geb.14-09-1867   Oranjewoud  politie agent
     geh. 12-05-1898 Groningen,  Iemkje Napstra 
     geb  30-11-1867  Midlum 
     † 07-02-1934 Schoterland
      kind van Johannes Martens Napstra  en  Andriesje Ruurds Kortstra
                                                                          kind  13
 
8  Teekela Kortstra geb 21-11-1870  Schoterland 
     geh.01-09-1895 Schoterland, Johannes Wilhelmus Demmers
     geb. 25-02-1871  Nijehaske  gemeente Haskerland
     kind van Antonius Demmers en Egbertje Brandligt
                                                                            kind 14 -16
 
9  Jan Kortstra Geb 18-07-1876 Oranjewoud,  Schoterland
     geh.14-03-1903 Ferwerderadeel, Doetje van der Zaag
     geb. 23-06-1879 Hallum 
     kind van Willem Piers van der Zaag  en Trijntje Kornelis van der Haag
 

----------------------------2e geslacht-----------------------------------

kinderen van Jan Schriemer en Wytske Kortstra 2
 
10  Marten Schriemer geb. 04-08-1886 Leeuwarderadeel directeur reiniging
      † 26-11-1956 Zwolle
      geh. 18-05-1920 Zwolle, Egbertdina van Eelen
      geb. 26-03-1894 Zwolle
      † 06-09-1972 Zwolle   
      kind van Karel van Eelen Sanderlina Johanna Stel
 
11 Jacoba Schriemer geb. 1888  Huizum (Leeuwarderadeel
      geh. 01-08-1911 Zwolle, Jennius Hemco van Dalen
      geb. 24-94-1881 Oldeberkoop (Ooststellingwerf)  onderwijzer
        † 01-04-1948 Epe
       2e huw. Jennius, Wilhelmina Eleanora Scheffer
       kind van Roelof van Dalen  en Froukje Ottema
 
12  Grietje Schriemer geb. 21-12-1890 Leeuwarderadeel

13  Roelof Schriemer geb. 09-03-1894  Leeuwarden
adjunct-commies
      geh.  29-08-1922 Zwolle,   Mijntje Johanna van Dijk
      geb.1896 Zwolle
      kind van Egbert van Dijk  en Derkjen Harmina Rikkert
 

kinderen van Abele Kortstra en Iemkje Napstra 7
 
13 Adriana Kortstra geb.19-07-1902 Westdongeradeel

kinderen  van Johannes Wilhelmus Demmers en Teekela Kortstra 8
 
14  Egberdina Jacoba Carolina Demmers geb.28-11-1896 Schoterland
      geh.04-07-1921 Schoterland, Franciscus Adrianus van Koppen
      geb. 1892 Delft provincie Zuid-Holland
      kind van Christiaan van Koppen  en Maria van Engh
 
15  Jacoba Catharina Demmers  geb.11-04-1900 Heerenveen      
      geh.31-10-1921  Ludovicus Kalthoff
      geb. 1894 Steenwijk provincie Overijssel
      kind van Hermanus Kalthoff  en Anna Hof
 
16 Antonius Johan Demmers (1905-1963)
 

================================== 
                            
kinderen van Andriesje Abels Kortstra  en Abel Feyes Punter 105
  
1  Marten Kortstra Geb.23-09-1861  Weststellingwerf 
    † 29-09-1861 Weststellingwerf   6 dgn
    voorkind   Andriesje Abels Kortstra     

2  Teye(Feye) Punter  geb 17-03-1864  Ooststellingwerf   Tweeling 
    geh.23-11-1899 Oud-Vroenhoven, Helena Wiersema
    geb. 15-01-1872 Maastricht 
   
kind van Wolter Wiersema  en Maria Neven
 
3  Abel Punter Geb17-03-1864 (1854 )Ooststellingwerf tweeling
     †  03-03-1942 Weststellingwerf
 
4  Abeltje Punter  geb.16-11-1866 Weststellingwerf
 
5  Abeltje Punter geb 16-11-1866  Nijeholtpade, gemeente  Weststellingwerf  
    † 22-01-1914 Weststellingwerf  
    geh.14-05-1910   Franekeradeel, Johannes Koopmans 

    geb. 1864 Tzummarum, gemeente BarrWestdongeradeel
    kind van Sybren Pieters Koopmans  en Hillegonda Johannes Adema        
 
6  Wietske Punter geb. 27-07-1869 Weststellingwerf
    † 13-05-1928 Ooststellingwerf 
    geh.04-09-1897 Weststellingwerf,  Bonne van der Mei
    geb.21-09-1868 Ooststellingwerf
    † 27-12-1911 Oostellingwerf  
     kind van Luite Sytzes van der Mei en Baukje Hendriks van der  Veen
                                                                  kinderen 11-12
 
7   Grietje Punter  geb.09-05-1871 Weststellingwerf
     geh.13-05-1892 Ooststellingwerf, Geert Koops
     geb.25-09-1866  Ooststellingwerf
     † 17-11-1912 Ooststellingwerf  
     kind van Jan Alberts Koops en Albertje Jans van de Bult
                                                                 kinderen 13 -17
 
8   L.L. Punter geb/overl.30-04-1874 Westellingerwerf  tweeling
 
9   Marten Punter geb.30-04-1874 Weststellingwerf  tweeling
 
10 Jantje Punter  geb.12-11-1875 Weststellingwerf
    † 09-07-1964 
 

 
----------------------------2e geslacht-----------------------------------
 

kinderen van Bonne van der Mei en Wietske Punter 6
 
11 Baukje van der Mei geb. 22-05-1901 Oostellingwerf
     geh.06-05-1921 Oostellingwerf, Willem Koopstra
     geb.08-05-1898 Nijerberkoop
     kind van Wiebe Theunis Koopstra en Wietske Dijkstra
 
12 Aaltje van der Mei geb  17-07-1902  Oostellingwerf
     geh. 12-05-1921 Schoterland, Sjouke Veldhuizen
     geb. 18-04-1898 Noordwolde
     kind van Albert Veldhuizen en Aaltje van Nieuwenhoven

 
kinderen van  Geert Koops en Grietje Punter 7
 
13 Jan Hendrik Koops  geb. 08-03-1893 Ooststellingwerf
 
14 Jakob Koops  geb. 19-12-1899 Ooststellingwerf
     † 03-03-1906 Ooststellingwerf  6 jr
 
15 Sent Koops geb. 22 -02- 1895 Ooststellingwerf
 
16 Albertje Koops  geb. 22 -03-1897 Ooststellingwerf
     geh.04-09-1919 O.S.W,Albertus Cornelis Oostindie
     geb.1892 Vledder
     kind van Cornelis oosindie en Maria Wilhelmina Lelsz
 
17 Albert Jans Koops geb. 08-02-1902 Ooststellingwerf
 

====================================   
                                  
 
kind van Rieuwert Abels Kortstra en Geesje Bartelds Hoekstra 107
 
1   Abel Kortstra geb.18-04-1864 Weststellingwerf
     geh. 13-05-1893 Weststellingwerf, Margje Damstra
     geb. 05-03-1860 Ter Idzard
     kind van Jacob Geerts Damstra en Vroukje Jacobs Krol
                                                          kind 5
 
2   Rinske Kortstra geb.02-09-1867 Weststellingwerf
     geh.29-05-1902 Utingeradeel   Bartle Atzes de Leeuw
     geb. 20-04-1879  Utingeradeel 
     kind van Atze Bartles de Leeuw en Akke Jans Wedman
                                                          kind 6
 
3   Barteld Kortstra geb.16-08-1869 Weststellingwerf 
     † 20-05-1938 Weststellingwerf 
     geh.15-05-1897 Weststellingwerf,  Rimkje Visser 
     geb.16-01-1867 Nieuweschoot
     kind van Pieter Hendriks Visser en Klaaske Gooitzen Hartstra
                                                               kinderen 7-8
 
4   Wietske Kortstra  geb.30-09-1876 Weststellingwerf
      geh. 06-10-1900 Weststelingwerf, Jan Molenbuur
      geb.  05-08-1875 Weststellingwerf
     
kind van Imke Roelofs Molenbuur  en Aaltje IJssebrands Kroondijk

kind van Abel Kortstra en Margje Damstra 1
 
5  Riewert Kortstra geb. 07-08-1895 W.S.W.
    geh.15-05-1920 W.S.W., Ymke Zwart
    geb.16-04-1898 Ter Idzard
    kind van Sytze Zwart en Geertje Hoekstra
 
kind van Rinske Kortstra en  Bartle Atzes de Leeuw 2
 
6  Atze de Leeuw geb.1903 Utingeradeel reclametekenaar
    geh.22-12-1927 Amsterdam, Jacoba Keja
    geb.1902 Utrecht  onderwijzeres
    kind van Willem Jan keja en Henriette Uhlhorn
 
kind van Barteld Kortstra en Rimkje Visser  3
 
7  Geesje Kortstra geb.25-04-1898 W.S.W.
 
8   Pieter Kortstra geb. 16-01-1902 W.S.W.
 
kind van Wietske Kortstra  en Jan Molenbuur 4
 
9   Rieuwert Molenbuur geb.16-07-1901 W.S.W.
 
10 Aaltje Molenbuur geb. 13-08-1902 W.S,W.
 
11 Abel Molenbuur geb. 1907 W.S.W. bakker
     geh.09-05-1931 Steenwijkerwold,Elisabeth Nicola
     geb. 1908 Steenwijkerwold
     kind van Cornelis Nicola en Petronella Grooters

==================================
                                           
 
kinderen van Jan Abels Kortstra  en Ytje Hendriks Woudsma  109
 
1   
 
2    Abel Kortstra  geb.17-04-1870 Weststellingwerf 
      † 10-02-1918 Wolvega
      geh. 22-05-1897 Westellingwerf, Jantje Brandsma
      geb. 19-03-1875 Ter idzard
      †  06-08-1950 Wolvega
      kind van Antje Jochem Brandsma en N.N.
                                                  kinderen 2 -6

3    Antje Kortstra geb.05-02-1872 Weststellingwerf
 
4    Hendrik Kortstra  geb.13-03-1873  Weststellingwerf
      † 26-12-1945 Weststellingwerf
      geh.20-05-1899 Weststellingwerf met Marijke Woudsma 
      geb, 21-06-1876  Weststellingwerf
      †  15-01-1957 Weststellingwerf
      kind van Pier Woudsma en Jantje de Ruiter
                                                                   kinderen 7 -8

----------------------------2e geslacht------------------------- -

kinderen van Abel Kortstra en Jantje Brandsma 2
 
5 Jan Kortstra  geb. 02 -09-1899 Weststellingwerf
 
6 Antje Kortstra  geb, 10 -02-1901   Weststellingwerf

kinderen van Hendrik Kortstra en Marijke Woudsma 4
 
7 Pier Kortstra geb. 04-02-1900 Weststellingwerf
 
8 Ytje Kortstra geb.27-07-1902 Weststellingwerf
    † 18-02-1989
    geh. Lammert de Koe
    geb. 05-09-1898 Gaasterland
    † 21-12-1966
    kind van Tomas de Koe en Jantje de Vries
 
kind Ytje Kortstra en Lammert de Koe 8
 
9  L.L. de Koe  geb/overl. 28-12-1929 Westelingwerf

 
==================================                                                  
 
 
1   Abel Kortstra  geb. 07-10-1882 Weststellingwerf
     † 10-03-1885 Westellingwerf  2jr
 
2  Abel Kortstra geb. 16-05-1886 Weststellingwerf
     geh. 31-05-1913 Ooststellingwerf, Jacoba Buitenga
     geb. 17-12-1885 Olderberkoop
     kind van Klaas Jans Buitenga en Aafje Riewerts Heida
 
3  Antje Kortstra geb. 15-12- 1887 Weststellingwerf
    † 11-10-1965 WSW
    geh.26-07-1913 Weststellingwerf, Geert Oosterhof
    geb. 11-12-1882 W.S.W.
    †  24-01-1956 WSW
    kind van Sierd Oosterhof  en Jantje Hagen
 
4  Egbert Kortstra geb. 22-07-1890 Weststellingwerf tweeling
     † 02-10-1890 Weststellingwerf  2mnd
 
5  Wytske Kortstra geb. 22-07-1890 Weststellingwerf  tweeling
      †  05-08-1890 Weststellingwerf 
14 dg