Lourens_ aangetrouwd

Lourens/ Sjonger/Bekhof
Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

  1.                                                          site update  28-03-2010

 Nageslacht van Klaasje Martens en Jan Freeks 27 
 
bijzonderheden al deze kinderen hebben zich Sjonger genoemd in 1812 uitgebreide geboortedata zijn  niet aanwezig ,omdat hun vader schipper was
 
 

-----------------------------------------------------------------------------
                                     2e Geslacht
----------------------------------------------------------------------------

kinderen van Hiltje(Hitte) Jans Sjonger  en Foppe Lykels Bekhof 62  
 
2   Klaasje Foppes Bekhof  geb.  23-02-1824 Weststellingwerf
     †  23-10-1863  Westellingwerf   39 jr ongh.
 
3   Lykel Foppes Bekhof  geb.10-08-1826 Weststellingwerf
      †  02-02-1907 Weststellingwerf 
      geh. 06 -04-1849 Weststellingwerf, Jantjen Hendriks Wapstra   
      geb.05-11-1827   Noordwolde
      †  22-09-1893  WSW
       kind van Hendrik Berends Wapstra en Annigje Jannes Gort(Gert)
        1e huw.Jantjen 28-05-1847 W.S.W.Foke Koenders Groen
         geb. 11-06-1824  WSW
      kind van Koendert Roelofs Groen en Vroukje Wybes
                                                                   kinderen 6 -12
 
4   Jan Foppes Bekhof  geb. 05-12-1828 Weststellingwerf
     †  01-10-1911  Westellingwerf
      geh. 23-11-1855  Weststellingwerf, Johanna Hendriks Wapstra   (zus Jantjen)
     geb. 16-03-1834 Noordwolde
     † 01-10-1911 Westellingwerf
       kind van Hendrik Berends Wapstra en Annigje Jannes Gort
                                                                kinderen 13 -20 
 
5   Marten Foppes Bekhof  geb. 04-07-1832 Weststellingwerf
     †  07-07-1877 Weststellingwerf 
     geh. 11-03-1859 W.S.W.,Hiltje Jans Wapstra
     geb.19-06-1832 Westellingwerf
     kind van van Jan Beerends Wapstra en Hylkjen Alberts Tent
                                                             kinderen 21 -26

------------------------------------------------------------------------------
                          3e  Geslacht
------------------------------------------------------------------------------

kinderen van Lykel Foppes Bekhof en Jantje Hendriks Wapstra 3
 
 
6    Foppe Bekhof  geb. 13-01-1850 Westelingwerf
     †  voor 1856   Westellingwerf
     
7   Hendrik Bekhof   geb  22-07-1854  Westellingwerf
     †  22-03-1907 Westellingwerf     ongh.
 
8   Foppe Bekhof  geb. 29-04-1856 Westelingwerf 1850
     geh. 06-10-1877 Westellingwerf, Trijntje Veldkamp
     geb. 28-01-1855 Weststellingwerf
     kind van Anne Annes Veldkamp en Vroukje Thijssen Berkenbosch
                                 kinderen 
 
9   Hilbert Bekhof geb.13-11-1858  Westellingwerf
     † 17-07-1919  Westellingwerf
     geh.13-10-1883 Westellingwerf, Hielkje Bekhof  nichtje
     geb. 07-02-1862 Westellingwerf
     kind van Marten Foppes Bekhof en Hiltje Jans Wapstra 5
    
10 Annigje Bekhof geb.26-03-1863 Westellingwerf
     † 26-04-1940
     geh. 02-05-1885 Westellingwerf, Jan Visser
     geb. 30-07-1860 Vinkenga
     kind van Wybe Gerrits Visser en Betje Martens Douma
                                               kinderen
 
11  Klaasje Bekhof geb. 06-08-1866  Weststellingwerf
      † 10-07-1889  Westellingwerf  22 jr
      geh. 19-03-1887 W.S.W.  Marten Visser (broer Jan 10)
      geb. 08-03-1864 W.S.W.
      kind van Wybe Gerrits Visser en Betje Martens Douma
                                                        
12  Hiltje Bekhof geb. 19-09-1871 Weststellingwerf
      Wonende te Noordwolde
      †   04-02-1922 Westellingwerf
      geh.05-04-1890 W.S.W.,  Martinus van Nieuwenhoven 
      geb. 21-07-1872  Frederiksoord
      kind van Gerardus Johannes van Nieuwenhoven en Betje Klein 
       kinderen   Gerrit Gerhardus Johannes van Nieuwenhoven,
                              geb  11-10-1890 Westellingwerf
                              Lykel van Nieuwenhoven, geb.10-05-1893 W.S.W.
                              geh. 06-05-1922 W,S,W   Anna Geertruida de Vries     
                              Bertus van Nieuwenhoven geb. 05-12-1895 W.S.W.     
                              † 23-01-1896 W.S.W  1 mnd
                              Jan van Nieuwenhoven geb. 28-05-1897 W.S.W.
                              Martinus van Nieuwenhoven, geb. 15 -08-1898 W.S.W
                              L.L. van Nieuwenhoven geb/overl. 05-11-1901 W.S.W.

kinderen van Jan Foppes Bekhof  en Johanna Hendriks Wapstra 
 
13  Foppe Bekhof  geb. 29-03-1856  Westelingwerf  
      †   05-05-1937 Westellingwerf      
      geh. 17-06-1882 Westellingwerf, Dieuwkje Haven
      geb.1861 Noordwolde
      kind van Jan Jacobs Haven en Geertje Jannes Pruimstra
                                                           kinderen
 
14  Hendrik Bekhof   geb  16-12-1857  Westellingwerf
      †  22-04-1900  Westellingwerf
      geh.12-05-1883 Westellingwerf  Hendrikje de Vries  
      geb. 21-06-1863 Noordwolde
      kind van Jan Jacobs de Vries en Jacobje Jans Kuit
                                                               
15  Hilbert Bekhof   geb  27-07-1860 Westellingwerf
      † 11-02-1889  Westellingwerf    28 jr
      geh. 09-08-1884 W.S.W.,  Trijntje Louwrink
      geb. 10-1863 Noordwolde
      aangifte 07-07-1884 W.S.W.
     Akte alsnog ingeschreven door vonnis van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 4 juni 1884, nr. 1107; kind aangegeven door de vader
      kind van Toon Jannes Louwrink  en Margje Jans Landkroon
       2e huw. Trijntje 12-07-1890 Hendrik Pronk    
                            
16  Anne Bekhof   geb  05-10-1863  Westellingwerf
      † 18-07-1897  Westellingwerf   33 jr
1e huw. 23-10-1886 W.S.W., Elisabeth Haven
      geb. 12-02-1863 Noordwolde
      kind van Luite Lammerts Haven en Margje Alberts Regtop
2e huw. 19-12-1896  W.S.W., Frerikje Krol
       geb. 29-01-1860 Noordwolde
       kind van Jacob Klazen Krol en Aukje Freeks Pool
        1e huw Frerikje 09-04-1881 Dirk oosterhof
 
17 Klaas Bekhof  geb  14-10-1866   Westellingwerf
     † 11-11-1917  Westellingwerf
     geh. 25-07-1891 Westellingwerf , Grietje Regtop
     geb. 08-04-1871 Noordwolde
     † 09-03-1940 Noordwolde
     kind van Albert Lourens Rechtop en Hendrica Hoekstra
                                                            
18 Luite Bekhof   geb  16-12-1869 Westellingwerf
     †  26-05-1930 Westellingwerf
1e huw. 21-07-1894  W.S.W.,  Antje Zuil
      geb. 13-08-1872 Noordwolde
      kind van Jan Reinders Zuil  en Luitje Jacobs Menger
2e huw.  19-02-1898  W.S.W.,Geertje Mooi
     geb 21-09-1867 Noordwolde
     kind van Frans Harmens Mooi en Jantje Jacobs Menger
 
19  Lykel Bekhof   geb  12-01-1873  Westellingwerf
      † 17-04-1942 Westellingwerf
      geh.21-05-1898 W.S.W., Sjoerdtje Mollema
      geb.23-04-1877  Wymbritseradeel
      † 25-04-1930 Westellingwerf
      kind van Feike Mollema en Aaltje van der Zijl
                                                                        
20 Annigjen Bekhof  geb  25-10-1876 Westellingwerf
      geh. 31-07-1897 W.S.W., Pieter Hoogeveen
      geb. 30-06-1869 Noordwolde
      kind van Heebel Roelofs Hoogeveen en Antje Wytze de Vries
    
                  kinderen1 Antje Hoogeveen  geb.17-05-1898  Veenoord 
                                        2  Johanna Hoogeveen  geb.  25-11-1899 W.S.W.
                                        3 Jan Hoogeveen  geb. 03-08-1901 W,S.W.

kinderen van Marten Foppes Bekhof  en Hiltje Jans Wapstra 5
 
21   Foppe Bekhof  geb  20-07-1859  Westellingwerf
               
22  Hielkje Bekhof   geb  07-02-1862  Westellingwerf
      † 08-08-1917  Westellingwerf
      geh. 13-10-1883 Westellingwerf , Hilbert Bekhof   neef
      geb. 27-07-1860 Westellingwerf
      kind van Jan Bekhof  en Johanna Hendriks Wapstra 3  
                                                            
23  Jan Bekhof  geb  26-07-1863  Westellingwerf
 
24  Klaas Bekhof   geb  22-05-1865  Westellingwerf
      † 02-02-1868  Westellingwerf    2 jr   
 
25  Klaasje Bekhof   geb  22-04-1870  Westellingwerf
      geh.   20-06-1891 W.S.W. Gerrit Jan Evers
      geb. 22-05-1871 Noorwolde
      kind van Henk Evers en Wilhelmina Resina de Wulp
                          kinderen 1 Hendrik Evers 07-06-1892 W.S.W.
                                             2  Marten Evers 23-11-1893 W.S.W
                                             3   L.L. Evers geb/overl 13-02-1896  W.S.W
                                             4   L.L. Evers geb/overl 13-02-1896  W.S.W
                                             5   Willem Evers 01-06-1898 W.S.W.
     
26 Hilbert Bekhof  geb  07-05-1873  Westellingwerf
      †  26-02-1886  Westellingwerf    12jr  

-------------------------------------------------------------------------------
                                4e Geslacht
-------------------------------------------------------------------------------

kinderen van Foppe Bekhof en  Trijntje Veldkamp 8
 
27 Lykel Bekhof geb. 22-01-1878 Weststellingwerf
    †  02-06-1897 Weststellingwerf  19 jaar, ongeh.
 
28  Anne Bekhof geb. 08-03-1880 Weststellingwerf
 
29 Jan Bekhof  geb. 05-08-1882 Weststellingwerf
     † 14-02-1967 Noordwolde
     geh.14-05-1904 Weststellingwerf,  Margje Oosterhof
     geb.13-08-1882 Noordwolde
     † 01- 09-1971 Noordwolde
      kind van Dirk oosterhof en Frerikje Krol
 
30  Vroukje Bekhof  geb.17-06-1886 Weststellingwerf
      † 21-11-1968  Noordwolde
      geh.09-09-1905 Westellingwerf, Jelle Vogelzang
      geb. 29-07-1881Steggerda
      † 04-10-1934 Noordwolde
      kind van Sipke Vogelsang en Grietje Alberts Oosterhof
 
31 Klaasje Bekhof geb.27-04-1890 Weststellingwerf
     geh.   02-05-1908  W.S.W.,  Marten de Boer
     geb 05-12-1888 Vinkenga
      kind van Tymen de Boer en Bartje Regtop
                                    kind 1 Gerard de Boer 10-09-1923 Tietjerkeradeel
                                                 † 12-09-1923  Aldaar 
 
                 
32 Thijs Bekhof geb. 28-03-1893 Weststellingwerf
      † 26-09-1968
      geh. 21-04-1917  W,S.W., Antje Oost
      geb. 10-10-1891 Vledder Drente
      † 25-08-1989
      kind van Jetze Oost en Wobke Menger
 
33 Jantje Bekhof geb. 27-02-1895 Weststellingwerf
      † 21-10-1956
 1e huw. 04-01-1913 WSW  Johannes Hendrik Veldmeyer
                                    kind 1 Hielkje Veldmeijer 1922 W.S.W
                                                          † 04-03-1949 Meppel 27 jaar
 2e huw. Johannes Baas geb.26-07-1893
       † 021-1985

Kinderen van Hilbert Bekhof en Hielkje Bekhof 9 en 22
 
34 Liekel Bekhof  geb.29-07-1884  Westellingwerf
     † 27-02-1913 Westellingwerf 28 jr.
     geh. 27-07-1907 Eviena Mooi
     geb.19-03-1887 Westellingwerf
     †  01-05-1968 Westellingwerf
     dochter van Harmens Mooi en Betje van Leer
                                 kinderen  Marten Bekhof  1912-1990  W.S.W.
 
     2e Huw. Eviena10-10-1917 Willem van der Sluis
                                           
35 Marten Bekhof geb.16-08-1886  Westellingwerf
     † 24-05-1936 Westellingwerf
     geh. 21-08-1909  W.S.W., Froukje Haven
     geb. 03-09-1886 Noordwolde
     dochter van Jacob Haven en Klaasje Westerbeek
                       Kinderen  L.L. Bekhof geb. / overl. 26-03-1914 W.S.W
                                                  L.L. Bekhof geb. / overl. 01-01-1922 W.S.W
 
36 Jantje Bekhof geb. 17-05-1888 Westellingwerf  Noordwolde
    geh. 04-01-1913 W.S.W., Johannes Hendrik Veldmeyer
    geb. 10-07-1885  Boijl
    zoon van Johannes Hendrik en Johanna Veldmeyer Kuiters
 
37 Hiltje Bekhof geb. 03-07-1891 Westellingwerf
 
38 Foppe Bekhofgeb.13-02-1895 Westellingwerf
     geh. 01-05-1920 W.S.W. Alberta Kallenkoot
     geb. 03-10-95 Noordwolde
     dochter Van Jan en Aaltje Bakker Kallenkoot
 
39 Klaasje Bekhof geb. 25-01-1898 Westellingwerf    
    geh. 20-10-1917 W.S.W., Jan Veldhuizen
    geb 17-01-1891 Frederiksoord
    zoon van Albert Veldhuizen en Maria Beun

kinderen van  Jan Visser en Annegje Bekhof 10
 
40  Betje Visser geb. 22 -09-1886   Weststellingwerf
                                                 
41  Lykel Visser geb. 17-05-1889 Weststellingwerf
       geh. 14-04-1917 W.S.W, Jantje Bakker
       geb. 10-08-1891 Vinkega
       kind van Martinus Bakker en Roelofje Koopmans
 
42  Lutske Visser geb. 05 -12-1892   Weststellingwerf
       Akte gerectificeerd bij vonnis van het Gerechtshof,
      
Tweede Kamer te Amsterdam d.d. 13 mei 1947, waarbij  
         voornaam    kind wordt veranderd in "Luuske"
       geh. 28-02-1920 W.S.W ,Adrianus Petrus Wilhelmus Duyndam
      geb. 1896 's-Gravenhage
       kind van Adrianus Duyndam en Hendrika Pieternella van den Berg

43  Jantje Visser geb. 03-02-1895 Weststellingwerf

44  Jantje Visser geb. 11 -02-1896  Weststellingwerf
      † 19-12-1969
1e huw. 02-09-1922,W.S.W., Lykele de Jong,
      geb. 1894  Benedenknijpe, gemeente Schoterland
      kind van Jouke de Jong en Margje Veldman
2e huw.. Pieter Huizenga geb. 02-06-1887
      †  15-12-1938

45  Hiltje Visser geb. 13-12-1898  Weststellingwerf

46  Hiltje Visser geb. 14-07-1900  Weststellingwerf
      geh 12-07-1919 W.S.W. Jan de Vries
      geb. 1899   Steenwijkerwold, provincie Overijssel
     
kind van Wieger de Vries en Antje Ekkelboom

47  Annegje Visser geb. 14 -12-1902 Weststellingwerf
      † 17-02-1998
      geh. Jan Bosma 
 geb. 10-08-1898 
      † 18-04-1962

kinderen van Klaasje Bekhof en Marten Visser 11
 
48  Betje Visser geb. 01-09-1887 Weststellingwerf
      † 29-08-1977
      geh.16-05-1914  W.S.W Cornelis van  Nieuwenhoven                         
      geb. 14-08-1878 Weststellingwerf
      †  26-03-1953
      kind van van Johannes Gerhardus van Nieuwenhoven en Maria Cornelia van Weert
                     kind 1  L.L. van Nieuwenhoven geb/overl. 11-06-1921 W.S.W

kinderen van Foppe Bekhof en Dieuwkje Haven 13
 
49  Johanna Bekhof geb 02-06-1883 Westellingwerf
      geh.09-04-1904 Westellingwerf, Johannes Louwrink
      geb. 07-05-1878 Vinkenga
       kind van Jacob Louwrink en Aaltje Jannes Schepe
 
50  Geertje Bekhof geb 14-03-1885 Noordwolde
     † 02-07-1926 Groningen
     geh.16-05-1908 Westellingwerf, Jan de Boer
     geb.1886 Vinkenga
     kind van Tymen de Boer en Bartje Regtop
                                      kind   Johanna de Boer 1919 Noordwolde
                                                    † 20-09-1949 groningen
                                                    geh.Gerben Benedick 
                                                    Foppe de Boer 1921W.S.W.
                                                    †  07-06-1945 Beesd
 
52  Jan Bekhof geb. 19-02-1887 Noordwold
      †  20-03-1888 Westelingwerf   1 jr
 
53 Jan Bekhof geb.14-01-1889 Noordwolde       
      geh. 13-07-1912 Westellingwerf, Grietje Delfsma
      geb. 11-08-1894 W.S.W.
      kind van Berend Delfsma en Antje van der Veen
 
54  Jan Bekhof geb.26-11-1891 Noordwolde
      geh.  25-05-1918 Westellingwerf, Etje Verra
      geb.20-09-1894 Vledderveen
      kind van Paulus Verre en Geesje Buld
 
========Bijde JanBekhof staan bij deze ouders=======
 
51  Grietje Bekhof geb 16-12-1894 Noordwolde
      geh. 13-03-1915 Westellingwerf, Roelof Veldhuizen
      geb.1882 Vledder
       kind van Roelof Vledder en Jacoba Beun
                                          kind L.L. Veldhuizen geb/overl.10-10-1916 W.S.W
 
55 Hendrik Bekhof geb. 16-04-1898 Westellingwerf

 Jan Bekhof geb. 30-01-1894 W.S.W.

 
kinderen van Hendrik Bekhof en  Hendrikje de Vries 14
 
56 L.L. Bekhof  geb./overl. 31-05-1884 Westellingwerf
 
57 Jacoba Bekhof  geb. 09-02-1886   Westellingwerf
     † 20-04-1968 Noordwolde
     geh. 24-08-1907 Westellingwerf, Klaas Wapstra
     geb. 11-02-1886 Noordwolde
     † 07-09-1967 Noordwolde
     kind van Lubbert Jans Wapstra en Trijntje Bakker
                                                             tweeling
58 Jan Bekhof   geb. 09-02-1886  Westellingwerf
     †  20-04-1886  Westellingwerf  2 mnd
 
59 Jan Bekhof  geb. 03-08-1888  Westellingwerf      
 
60 Jan Bekhof  geb. 16-02-1890 Westellingwerf
      geh.05-06-1915 W.S.W., Aaltje Regtop
      geb. 1892 Noordwolde
      kind van Marten Regtop en Trijntje de Vries
 
61 Johanna Bekhof  geb 11-07-1892  Westellingwerf
      
62 Foppe Bekhof  geb. 13-02-1893 Westellingwerf   
      † 26-09-1964 W.S.W.
      geh. Alberta Kallekoot geb,03-10-1895
      †  04-02-1976    
 
63 Jan Bekhof  geb. 29-09-1894  Westellingwerf  
      17-08-1895 W.S.W. 1 jr      
                                                                      tweeling
 
64 Johanna Bekhof  geb. 29-09-1894  Westellingwerf
     geh.  05-08-1916  W.S.W., Reinse Boers
     geb. 22-07-1888 Vledder
     kind van Hendrik Boers en Klaasje schipper                                 
 
65 Hilbert Bekhof  geb. 11-01-1897  Westellingwerf
      geh. 29-11-1919  W.S.W.,  Jeltje Wapstra
      geb. 31-10-1898 Noordwolde
      kind van Remmeltje Wapstra en Geertje Bakker

kinderen van Anne Bekhof en Elisabeth Haven 16
 
66  Johanna Bekhof geb. 26-01-1889 Westellingwerf
      05-05-1976 W.S.W.
      geh.20-04-1912 W.S.W., Johannes Beugeling           
      geb. 04-09-188  Oldemarkt, provincie Overijssel
      19-12-1961 W.S.W.
       kind van Hendrik Beugeling en Jantje Pieterson
                                  kind    Jan Beugeling geb 23-02-1918 W.S.W
                                               † 19-05-1945 Ludwigslust Duitsland
                                      geh. johanna   jacoba Raggers
 
67 Luite Bekhof geb 11-08-1891 Westellingwerf
 
68  Jan Bekhof geb. 10-01-1894 Westellingwerf

kinderen van Jan Foppes Bekhof en Grietje Rechtop   17
 
69 Johanna  Bekhof geb. 07-11-1891 Noordwolde
     † 12-12-1969 Groningen
     geh.05-11-1910 Westellingwerf,  Hendrik Hofman
     † 20-12-1969 Groningen
      kind van Leendert Hofman en Jacoba Koenrades
 
70 Bartje Bekhof geb.18-08-1896 Noordwolde
     † 05-07-1984 Noordwolde
     geh.18-12-1915 Westellingwerf,  Martinus Menger
     geb. 12-11-1892 Vledder
     †  19-12-1978
     kind van Harmen Menger en Willemke van der Veer
 
kinderen van   van Lykel Bekhof en Sjoerdtje Mollema 19
 
71 Jan Bekhof  geb. 28-05-1899 Westellingwerf
 
72  Aaltje Bekhof  geb. 06-11-1900  Westellingwerf
 
73  Feike Bekhof  geb. 25-05-1902 Westellingwerf
      †  28-08-1974 Noordwolde
      geh. 17-05-1929 Vledder, Elizabeth Francisca Augustijn
      geb. 07-01-1904 Vledder
      † 08-09-1987 Noordwolde
     
kind van Anthonie Augustijn en Magdalena Maria van Weert

kinderen van Liekel bekhof en Evina Mooi  34
 
Marten Bekhof  1912-1990  W.S.W.
 
Hilbert Bekhof geb. 28-05-1908 Westellingwerf
geh. G. Kris