Lourens_ aangetrouwd

Lourens / Brandsma
Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

                                                                       site up date 26-03-2010

-------------------------------------------------- ----------------------------
                                2e Geslacht
-------------------------------------------------- ---------------------------

Kinderen van 1e Huw. Marten Lourens Brandsma Jantje en Johannes Voetberg 69

1 Antje Martens Brandsma geb. 30-12-1826    Weststellingwerf
    †  27-01-1827    Weststellingwerf    4 Weken
 
2 Lourens Martens Brandsma geb. 19-02-1828 Weststellingwerf
    Tweeling; Vader ondertekent met "M. L. Bransma"
    † 11-06-1835 Weststellingwerf 7 Jaar 
 
3 Johannes Martens Brandsma geb. 19-02-1828 Weststellingwerf
     † 19-10-1894 W.S.W.
     geh. 06-03-1869 Weststellingwerf,  Antje Klazes Scheenstra
     geb. 27-11-1835 Westellingwerf
d     ochter van Klaas Hendriks Scheenstra en Klaasje sakes Sygersma
        Tweeling; Vader ondertekent met "M. L. Bransma"
 
                                                     Kinderen 17
 
4 Anne Martens Brandsma geb 05-05-1833 Weststellingwerf, 
   † 26-02-1900 Ooststellingwerf
1e Huw. 22 -05-1857 Weststellingwerf, Trijntje sakes de Vries
      geb 25-08-1833 Nijeholtwolde
     † 30-12-1869 Weststellingwerf 36 Jr
       dochter van Sake Hendriks de Vries en Antje Jans de Jong
                                                      Kinderen 18
2e Huw. 20-05-1871 Weststellingwerf, Geesje Hoekstra 
     geb. 03-06-1848 Weststellingwerf
     † 16-03-1911 Ooststellingwerf
      Dochter van Albert Egberts Hoekstra en Imkje Jacobs van Dijk
                                                     Kinderen 19-21
 
Lourens Martens Brandsma geb 23-10-1836 Weststellingwerf    
     † 26-01-1910 Weststellingwerf,
1e Huw. 08-05-1874 Weststellingwerf, Hendrikjen Pals
     † 17-07-1898 Weststellingwerf
       dochter van Jan Pals en Jantjen Hendriks de Boer
2e Huw
.
29-04-1905 Weststellingwerf, Louwkje Hendriks de Vries
     geb. ± 1842
     † 27-05-1915 Weststellingwerf
       dochter van Hendrik Luitzens de Vries en Zwaantje Lourens Brandsma

 Kinderen van Wybe Lourens Brandsmanl Reinsje Jacobs Tjallina 72
 
6 Lourens Wybes Brandsma geb. 21-12 -1835 Weststellingwerf
    † 03-05-1908 Haskerland
    geh.16-05-1880 Haskerland, Pietertje Arends Smink
    geb.14 -02-1850 Haskerland
    † 25 07-1.932  Wymbritseradeel,
     2e huw.Pieterje 09-03-1912 Wymbritseradeel Gerben Wynia
     dochter van Arend Jacobs Smink en Jetske Synes Slof
 
7 Jakob Wybes Brandsma geb.07-08-1838 Weststellingwerf
    geh13-05-1865 Weststellingwerf, Johanna Geertruida Bakker
    geb. 1843 Ter Idzard
    † 05-01-1926 Weststellingwerf, 
      dochter van Hendrik Bakker en Jeltje Annes Lourens
                                                    Kinderen 22-32
 
8  Anne Wybes Brandsma geb. 06-02-1841 Weststellingwerf,
    † 23-04-1901 Weststellingwerf
    geh. 12-09-1879 Weststellingwerf, Jantje Gabriels Weerman
    geb. 23-03-1839 Weststellingwerf
    † 22 -11-1911 Weststellingwerf
     dochter van Gabriėl Klazen Weerman en Aukjen Jacobs Kuperus
 
9 Antje Wybes Brandsma geb. 23-03-1843 Weststellingwerf, 
    geh. 25 -05-1872 Weststellingwerf, Sipke Jelles Lenstra
    † 14 -02-1921 Weststellingwerf
     zoon van Jelles Lenstra en Harmke Joukes Siepkens Borger
                                                    Kinderen 33-39

Kinderen van Jochum Lourens Brandsma nl Antje Douma 73

10 Lourens Jochems Brandsma geb 07-07-1839 Weststellingwerf
      † 11-12-1879 Weststellingwerf
  
      geh. 03-01-1874 Weststellingwerf, Aaltje Durks Van der Weide
     geb. 31-10-1844 Ooststellingwerf,  
     † 20-11-1911 Weststellingwerf
      dochter van Durk Jans van der Weide en Gepke Tjammes Baas
      2e Huw. Aaltje 07-03-1891Weststellingwerf Albert Looper
                                                    Kinderen 40-43

11 Jantje Jochems Brandsma geb. 13 -12-1840 Weststellingwerf 
       † 25 -06-1861 Weststellingwerf 20 Jr
 
12 Antjen Jochems Brandsma geb 14-07-1844 Weststellingwerf
      † 25-06-1921 Weststellingwerf
1e Huw. 26-08-1871 Weststellingwerf, Anne Hendriks Raadsveld
      geb.1841 Nijehaske
        zoon van Hendrik Arends Raadsveld en Janke Jans Bergsma
                                                   Kinderen 44-46
                                                   voor Kind  47
2e Huw. 07-09-1889 Weststellingwerf, Hein Lenstra
       geb. 18-01-1842 Weststellingwerf      
        1e Huw 16-05-1874 Hein, Klaasje Brandsma15 Zuster
       † 31-03-1906 Weststellingwerf       
         dochterVan Andries Lenstra en Aaltje Gerbens Veenstra
                                                      Kinderen 48
   

13  Dekkers Brandsma geb 04-09-1847 Weststellingwerf,
       † 30-01-1920 Weststellingwerf ongh.
 
14 Johanna Brandsma geb. 20-07-1850 Weststellingwerf,
        † 29 -05-1887 Weststellingwerf
       geh. 14-06-1873 Weststellingwerf, Kornelis Oosterdijk
       geb.14-05-1848 Weststellingwerf
         † 22-05-1932 Weststellingwerf
         zoon van Anne Kornelis Oosterdijk en Piertje Fokes Gouma
       2e Huw. Kornelis 09-05-1907 Grietje Bethlehem
 
15 Klaasje Brandsma geb.02-10-1852 Weststellingwerf
       geh. 16-05-1874 Weststellingwerf, Hein Lenstra
       geb. 18-01-1842 Weststellingwerf
       † 31-03-1906 Weststellingwerf 
         1e Huw. Hein, Antjen Jochems Brandsma12 Zuster
         zoon Van Andries Lenstra en Aaltje Gerbens Veenstra      
 
16 Jebbegje Brandsma geb. 27-07-1856 Weststellingwerf
       geh. 17-05-1879 Weststellingwerf, Rieuwert Buitenbos
       geb.1853 Nijeholtwolde
         zoon van Wybe Buitenbos Eizen en Margje Rieuwerts Koopstra

-------------------------------------------------- ------------- -
                       3e Geslacht
-------------------------------------------------- -------------- -

Kinderen van Johannes Martens Brandsma en Antje Klazes Scheenstra 3

17 Jantje Brandsma geb. 23-01-1870  Weststellingwerf

Kinderen 1e Huw. Anne Martens Brandsma enTrijntje sakes de Vries 4

18 Marter Brandsma geb. 19 -11-1858 Weststellingwerf
      geh.15-05 -1886 W.S.W., Lammigje Doop
     geb.1864 Munnekeburen
      dochter van Folken sakes de Vries nl Geesje Geerts Weggen
 
Kinderen van 2e Huw. Anne Martens Brandsma en Geesje Hoekstra 4
 
19 Albert Brandsma geb.25-04-1872 Weststellingwerf
     † 27-08-1912 Ooststellingwerf
     geh. 18-05-1894 Ooststellingwerf, Aaltje Bron
     geb. ± 1870 Oldeholtwolde
     † 14-05-1924 Ooststellingwerf
     dochter van Willem Harmens Bron nl Rimkjen Rimkes Wijksma
 
20 Jantje Brandsma geb. 13 -08-1876 Weststellingwerf
     † 28-02-1955
     geh.12-05-1905 Ooststellingwerf,   Harmen Rooks
     geb. 20-11-1880 Oldeberkoop
     † 18-04-1968
      zoon van Theunis Harmens Rooks en Aaltje Hendriks Snijder
 
21 Johannes Brandsma geb. 05-06-1890 Ooststellingwerf,
     † 07-04-1962
     geh. 10-07-1914 Ooststellingwerf,  Jantje Post
     geb. 13-05-1883 Oldeberkoop
       zoon van Gosse Hanzes en Jantje Post Nolles 

Kinderen van Jacob Wybes Brandsma en Geertruida Johanna Bakker7
 
22   Wybe Brandsma geb. 15 -11-1865 Weststellingwerf
1e Huw. Weststellingwerf 11-05-1901, Baukje Schoot
2e Huw. 24-09-1913 Sloten, Tjitske Koopmans
       geb.1888 Sloten
        dochter van Klaas Koopmans en Klaaske Hoekstra
 
23 Hendrik Warner Brandsma geb. 01-08-1867 Weststellingwerf 
 
24 Jeltje Brandsma geb. 01-12-1868 Westellingerwerf   
     † 17-03-1922 Nijeholtpade
     geh. 02-04-1892 Westellingwerf, Gabriel de Wagt
     geb.22-05 -1866 Oldeholtwolde
     † 22-07-1944 Akkrum
      dochter van Jacob Gabriels de Wagt en Elske Geerts Otten
 
25 Hendrik Warner Brandsma geb.15-01-1871 Westellingerwerf  
 
26 Reitse Brandsma geb. 12 -04-1873 Weststellingwerf       
    †16-09-1875 Weststellingwerf . 2 jr

27 Anne Brandsma geb. 01-01-1875 Weststellingwerf
       † 22-121890 Weststellingwerf
15 Jr

28 Rinske Brandsma geb. 26 -10-1876 Weststellingwerf

29 Nicolaas Brandsma geb. 06-12-1878 Weststellingwerf

30 Antje Brandsma geb. 05-01-1881 Weststellingwerf

31 Lourens Brandsma geb. 12-11-1883 Weststellingwerf

32 Sipke Brandsma geb. 24-12-1885 Weststellingwerf
     geh -07-918 Heerlen, Mathilde Johanne Wilhelmina Luise Siebrecht
    geb.Borstenberg      
 dochter van Johanne Siebrecht

Kinderen van Antje Wybes Brandsma en Sipke Jelles Lenstra 9
 
33 Jelle Lenstra geb. 06-08-1873 Weststellingwerf
     † 26-12-1939 Weststellingwerf
      geh.19 -05-1898 Haskerland, Sjoukje Heida
 
34 Rinske Lenstra geb.02-10-1874 Westellingerwerf
     † 16-03-1942 Tietjerksteradeel ongh.
 
35 Wybe Lenstra geb. 09-02-1876 Westellingerwerf
     † 23-07-1928 Weststellingwerf
    geh. 27-04-1901Weststellingwerf, Fenna Geeltina de Lange
    geb. 23-06-1880 Doniawerstal
     dochter van Siebren de Lange Lubberts en Sibbeltje Ydes Bosman
 
36 Louw Lenstra geb. 30 -04-1877 Weststellingwerf
     † 08-09-1950
     geh. 30 -05-1903Weststellingwerf , Geesje Van Wijland
     geb. 05-04-1882
     † 29-04-1956
       dochter van Reinds Wijland en Froukje Kiers

37 Schaden Lenstra geb. 18-09-1878 Weststellingwerf
     † 05-05-1879 Weststellingwerf 7 mnd

38 Schaden Lenstra geb. 22-04-1880 Weststellingwerf
      † 25-08-1880 Weststellingwerf 4 mnd  

39 Harmke Lenstra geb. 15-08-1884 Weststellingwerf
     † 1977
     geh.07-06 -1907 Weststellingwerf, Johannes Paulus Paulides 
     geb.17-01-1880 Weststellingwerf
     † 15-03-1926 Weststellingwerf
       zoon van Taco Paulides en Anna Dijkstra

 
Kinderen van Lourens Jochems Brandsma en Aaltje Durks van der Weide 10
 
40 Jochem Brandsma, geb. 19-08-1874 Weststellingwerf,
     geh. 03-12-1899 Schoterland, Pietje Zoetendal
     geb. ± 1880 Mildam
      dochter van Jelle en Trijntje Scheepstra Zoetendal
 
41 Egbertje Brandsma geb. 24-11-1875 Weststellingwerf
     † 28-08 - 1936
     geh. 09-03-1901 Weststellingwerf, Frederik Bron
     geb.20-05-1876 Duizend
     † 02-07-1953
 
42 Anne Brandsma geb.13-12-1877 Weststellingwerf
     geh. 14-05-1903 Schoterland, Jantje de Jong 
     geb. ± 1880 Katlijk
       dochter Van Lammert de Jong en Aaltje Hielkema

43 L.L. Brandsma geb / overl. 31-12-1879 Weststellingwerf

Kinderen 1e Huw Antjen Jochems Brandsma en Anne Hendriks Raadsveld 12
 
44 Hendrik Raadsveld geb 25-09-1871 W.S.W.
 
45 L.L.Raadsveld geb. / † 07-10-1872 Weststellingwerf
 
46 Antje Raadsveld geb. 19-11-1873 Weststellingwerf,
      † 28-11-1881 Weststellingwerf 8 jr
 
Kindje van Antjen Jochems Brandsma
 
47 Jantje Brandsma geb 29-03-1875 W.S.W. 

        Kind Erkend door de moeder d.d. 4 mei 1897

 

Kinderen van 2e Huw. Hein Lenstra en Antjen Jochems Brandsma  12
 
48 Aaltje Lenstra geb. 01-04-1890 Weststellingwerf
      geh. Weststellingwerf 17-05-1913, Dirk Kuipers
      geb. ± 1886 Wolvega
      † 20-06-1950 Groningen  zuivelbewerker
        zoon Van Popke Kuipers en Jantje Ketellapper  

Kinderen van Johanna Brandsma en Kornelis Oosterdijk 14
 
49 Anne Oosterdijk geb. 10-08-1873 Weststellingwerf
 
50  Antje Oosterdijk geb.29 -10-1874 Weststellingwerf
      † 01-11-1874 Weststellingwerf 3 dgn
 
51  Anne Oosterdijk geb. 06-10-1877 Weststellingwerf
 
52 L.L. Oosterdijk geb / overl 31 -10-1879 Weststellingwerf
 
53 Pierkje Oosterdijk geb.17-06-1, 883 Weststellingwerf
     † 26-02-1884 Weststellingwerf 8 mnd
       Tweeling 
54 Anna Oosterdijk geb. 17-06-1883 Westellingerwerf
     † 29-02-1884 Weststellingwerf 8mnd

 
Kinderen van Jebbegje Brandsma en Rieuwert Buitenbos16
 
56 Wiebe Buitenbos geb. 11-01-1880 Weststellingwerf
     geh. 30-04-1908 Enschede, IJes Hilverda
     geb. ± 1882 Wijmbritseradeel
       dochter Taede van Hilverda en Dieuwke Drost
  
57 Jochem Buitenbos geb.03-06-+1882 Westellingwerf fabrieksarbeider
     geh. 07-05-1908 Aalten, Johanna Willemina Tien Barge
     geb. ± 1885 Aalten
       dochter Van Frederik Willem ten Barge en Theodora Heijerman  
 
58 Margje Buitenbos geb. 29-04-1885 Weststellingwerf
     † 22-06-1885 Weststellingwerf 7 wk
 
59 Eise Buitenbos geb.01-08-1886  Weststellingwerf
    † 01-01-1887 Weststellingwerf 5 mnd
 
60 Haten  Buitenbos geb. 08-03-1891 Weststellingwerf      Tweeling
      geh. 06-04-1916 Enschede, Hermina Enderman
     geb. Tilburg 1890
     dochter Van Johannes en Anna Hendrika Horstman Enderman
 
61 Eise Buitenbos geb. 08-03-1891 Weststellingwerf       Tweeling
     geh. 20-07-1916 Enschede, Hendrikje Meijerink
    geb. ± Zwolle 1894
     dochter van Jan Meijerink en Albertje Bruins
 
62 Margje Buitenbos geb.12-04-1895  Weststellingwerf
     † 12-04-1897 Weststellingwerf 2 jr
 
63 Margje Buitenbos geb.05-11-1898  Weststellingwerf

 
-------------------------------------------------- -------------------------
                                          4e Geslacht
-------------------------------------------------- -------------------------

Kinderen van Albert en Aaltje Brandsma Bron 19
 
64 Anne Brandsma geb .06-10-1895 Ooststellingwerf,
 
65 Willem Brandsma geb 29 -09-1896 Ooststellingwerf
     † 17-10-1896 Ooststellingwerf 20 DG
 
66 Rimkje Brandsma geb. 08-09-1897 Ooststellingwerf
     geh. 15-05-1920 Weststellingwerf, Arend Hoekstra

67 Willem Brandsma geb. 08-11-1898 Ooststellingwerf 

68 Johannes Brandsma geb 16-08-1900 Ooststellingwerf
 
69 Geesje Brandsma geb. 11-04-1902 Ooststellingwerf

Kinderen van Johannes Brandsma en Jantje Post
21
 
70 Jantinus Brandsma geb. 09-02-1922 Oostellingwerf
      † 26-02-1922 Ooststellingwerf 17 DG

Kinderen van Wybe Brandsma en Baukje Lap 22
 
71 Willem Brandsma geb. 06-05-1902 Weststellingwerf
     † 11-11-1918 Weststellingwerf 16 jr.

Kinderen van Jelle Lenstra en Sjoukje Heida33
 
72 Sipke Lenstra geb. 28 -01-1899 Weststellingwerf,
     † 25-11-1931 Weststellingwerf 
      geh.
 

Kinderen van Wybe Lenstra en Fenna Geeltina de Lange 35
 
73 Wolter Lenstra geb. 14 -01-1902 Weststellingwerf

Kinderen van Jochem en Pietje Brandsma Zoetendal 40
 
74 Jelle Brandsma geb. 11 -02-1900 Schoterland
 
75 Sjouke Brandsma geb. 03-05-1902 Weststellingwerf
 

Kinderen van Egbertje Brandsma Bron en Frederik 41
 
76 Wiebe Bron geb. 21-06-1901 Weststellingwerf