Lourens_ aangetrouwd

Lourens / Zandstra
Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

                                                                     site up date 16-03-2010

 
Nageslacht van Jan Lourens en Jantje Broers . 1e Geslacht 22
         
1     Laurens Jans  geb.26-07-1763 te Nijeholtpade
        geh. 04-12-1791  Joukje  Feitzes (Boezerooy)
      geb   1762,
      † 07-05-1840  Weststellingwerf  
        

------------------------------------------------------------------------
                                       2e Geslacht
-----------------------------------------------------------------------

kinderen van  Lourens Jans en Joukje  Feitzes  1
 
Lourens Jans heeft in 1811 de naam "Zandstra" aangenomen. Hij en Joukje hadden 8 kinderen

2  Jan Louwrens Zandstra geb. 04-09-1792 Weststellingwerf
       21-12-1818 Westellingerwerf  26 jr ongh
 
3  Trijntje Louwrens(Lourens) Zandstra  geb. 07-11-1794 Weststellingwerf
    † 17-07-1881 Westellingerwerf
    geh.05-05-1824 Weststellingwerf, Jan Alberts Scheenstra
     geb. 1794 Nijelamer
    † 07-02-1825  WSW
   zoon van Albert Jans Scheenstra en Baukje Annes
                                                                  kinderen 10 -14

4  Feitze Louwrens geb. 29-08-1797 Weststellingwerf 
   † voor 1811

5  Hendrik Lourens geb. 29-10-1800 Weststellingwerf 
    †  voor 1811  
tweeling

6  Hinke Lourens geb.29-10-1800 tweeling
    †  voor 1811

7 Feitz (Feitse) Laurens Zandstra geb. 11-02-1804 Weststellingwerf
   † 16-01-1855  Hardenbergh
   geh. 24-05-1843 Idaarderadeel, Jantje  Sjoerds Hoytinga -Hoitema   
   geb.09-11-1823 Idaarderadeel
   dochter van Sjoerd Sipkes Hoytinga en Maayke Jans Boersma
                                                                          kinderen 15 -19

8 Hendrik Lourens Zandstra geb. 01-03-1807 Weststellingwerf
   † 23-06-1882 Westellingerwerf
   geh.18-06-1835  Weststellingwerf,Janke Wybes Spaanstra
   . geb. 1808 Weststellingwerf
    †  15-11-1874 Weststellingwerf
    dochter van Wybe Hendriks Spaanstra  en Grietje Sjerps
 
9 Jantje Lourens Z(S)andstra geb. 22-02-1812 Weststellingwerf
   geh.17-05-1838 Weststellingwerf,
Johannes Idzes Hooisma 
   geb. 15-05-1814 Weststellingwerf
   †  05-03-1866 Weststellingwerf
    kind van Ids Johannes Hooisma en Jeltje Geerts
                                                                       kinderen 20 -25

 
----------------------------------------------------------------------------
                                 3e Geslacht
---------------------------------------------------------------------------

kinderen van Trijntje Lourens Zandstra en Jan Alberts Scheenstra  3
 
10  Baukje Jans  Scheenstra geb.20-01-1823 Westellingerwerf
      Aangever erkent de vader te zijn
        † 01-04-1913 Weststellingwerf
      geh. 14-05-1859 Weststellingwerf, Geert Jans Jonkers 
      geb. 1829 Westellingwerf
      †   07-03-1887 Westellingwerf
       zoon van Jan Johannes Jonkers en Trijntje Geerts van der veen
                                                                               kinderen 26 -27
 
11 Joukje Jans Scheenstra  geb.12-04-1824 Westellingwerf
         Aangever erkent de vader te zijn
      †   02-06-1860  Weststellingwerf   36 jr.
       geh.02-05-1851 Weststellingwerf, Jacobus Wagter
       geb. 1825 Westellingerwerf
      †  13-12-1865 Westellingerwerf
      zoon van Pieter Wagter  en Pietje Anes de Lange
 
12  Lourens Jans Scheenstra geb.28-08-1826 Weststellingwerf
      † 27-09-1829 Weststellingwerf . 3jr.
       
13  Albert Jans Scheenstra geb  06-01-1829 Westellingwerf
      †  07-06-1849 Delft      20 jr  ongh.

14  Lourens Jans Scheenstra geb 19-08-1831 Westellingwerf
      geh.  07-01-1858   Weststellingwerf, Janna Leyenaar 
      geb.  29-04-1834 Harlingen
       kind van  Hans Eelkes Leyenaar en Marike Jans de Vries
                                                              kinderen  28 -35

kinderen van Feitze Lourens Zandstra en Jantje Sjoerds Hoytinga (Hoitema) 7
 
15  Maike Feitzes Zandstra geb 11-08-1843 Westellingwerf
 
16 Joukje Zandstra geb. 28-05-1847
     †   26-06-1847  Weststellingwerf    4 wk

zandstra.jpg

 
meer Lourens Zandstra  klik foto
 
17 Lourens Zandstra geb. 31-05-1848 Weststellingwerf
     aangiftedata 02-06-1848 W.S.W.
     † 18-05-1923 Leeuwarden
     geh. 16-04-1875 Wymbritseradeel,  Akke  Jans Visser
     weduwe van Marten van de Tempel
                                                                      kinderen 36 -38
 
18 Sjoerd Feitzes  Zandstra geb. 07-10-1851 Wolvega
     † 07-07-1922 Idaarderadeel
     geh.30-11-1881 Idaarderadeel, Antje Renzes Seinstra 
      geb. 19-12-1844 Idaar  
     † 13-03-1919 Idaarderadeel
     dochter van Renze Regnerus Seinstra en Sibbeltje Pieters van Dijk
     1e huw. Antje 07-05-1873 Johannes Jacobs Groustra † 1876
       kind Johanna Grouwstra 07-03-1876 Rauwederhem     
                                                                               kinderen 39 -42
 
19  Feitze Zandstra geb.26-03-1855 Roordahuizum
      Vader overleden op 16 -01-1855
        † 05-06-1937 Sneek
      geh. 12-07-1884 Idaarderadeel,  Dirkje Kamstra
      geb. 05-05-1862  Wirdum
      † 07-08-1930 Sneek
      kind van Albert Wybes Kamstra en Hendrika Lutgendorf
                                                                    kinderen  43 -48

kinderen van Jantje Lourens Zandstra en Johannes Idzes Hooisma 9
 
20   Ids Johannes Hooisma geb.05-01-1839 Weststellingwerf
       †  29-03-1919 Weststellingwerf 
       geh. 27-04-1889 Weststellingwerf,  Maria Yben
       geb.08-06-1848 Weststellingwerf
       † 12-03-1923 Weststellingwerf
         kind van  Albert Roelofs Yben  en Hinkje Cornelis Sikkema
                                                                         kind 49
 
21   Joukje Johannes Hooisma geb. 24-08-1840 Weststellingwerf
       †  24-06-1862  Weststellingwerf  21 jr ongeh
 
22    Lourens Johannes Hooisma geb. 04-09-1843 Weststellingwerf
 
23   Jeltje Johannes Hooisma geb.14-01-1846 Weststellingwerf
          † 20-02-1918 Schoterland
          geh. 23-11-1873 Schoterland, Albert Bos
        geb. 1844 Sintjohannesga
        † 10-01-1889 Schoterland
        kind van  Hendrik Jans Bos en Roelofje Berends Hento
                                                             kinderen 50 -54
 
24   Trijntje Hooisma geb.22-04-1849 Weststellingwerf
 
25   Geert Hooisma  geb.16-11-1851 Weststellingwerf
          geh.19-05-1883 Weststellingwerf,  Jantje Douma
          geb. 1854 Ter Idzard
          kind van Arend Arends Douma en Wijtske Jimmes Brouwer

 
------------------------------------------------------------------------------
                                      4e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------          

  kinderen van Baukje Scheenstra  en Geert Jonkers 10
 
26  L.L. Jonkers geb/overl. 03-11-1860 Weststellingwerf

 27 Jan Geert  Jonkers geb.02-03-1863 Weststellingwerf
      † 12-07-1912 Weststellingwerf  48 jr
      geh. 13-05-1893 Westelingwerf, Gaukje Wijksma
      geb. 1866 Oudeschoot  
 † 26-01-1937 Westellingwerf
      dochter van Jerrit Jerrits Wijksma en Marijke Gaukes Dijkstra 
                                 
   kinderen  Geert Jonkers 16-09-1896
                                                               Jerrit Jonkers 09-08-1899
                                                               Marijke Jonkers 25-02-1892                                                             

kinderen van Lourens Jans Scheenstra en Janna Hanzes Leyenaar 14
 
28  Jan Albert Scheenstra geb.11-06-1859 Weststellingwerf
      †  21-02-1865 Weststellingwerf,  5 jr
 
29   Marijke Scheenstra 13-09-1861 Weststellingwerf
       † 26-01-1928 Wassenaar
       geh. Jacobus Laurens Vogelesang
       kind van
                              kinderen  Helena Wilhelmina Vogelesang 1897-1950                                         
30  Trijntje Scheenstra geb. 07-02-1864 Westellingerwerf
       †  13-05-1865  Westellingwerf  1 jr
 
31  Trijntje Scheenstra  geb 17-08-1866 Weststellingwerf
       † 17-12-1944 Voorburg
        geh. Matthijs Boogers
 
32  Jan Albert Scheenstra geb.15 -09-1868 Weststellingwerf
 
33  Sietske Scheenstra geb.08-01-1871 Weststellingwerf
 
34  Hans Scheenstra  geb 31-05-1874  Weststellingwerf
 
35  Boukje Scheenstra   geb  23-11-1876 Weststellingwerf
 
kinderen van  Lourens Zandstra  en Akke Visser  17
 
36 Jantje Zandstra  geb.14-11-1876 Wymbritseradeel
      

37 Jeltje Zandstra geb 25-09-1878 Wymbritseradeel

38 Maaike Zandstra  geb.14-04-1880  Wymbritseradeel


kinderen  van Sjoerd Zandstra  en  Antje Rinzes Seinstra 18
 
39 Feitze Zandstra  geb. 06-11-1882  Idaarderadeel
     †  voor 1884
 
40 Feitze Zandstra  geb. 27-08-1884 Idaarderadeel
     †  jong overleden
 
41 Feitze Zandstra geb. 1885 Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel
     geh. 27-04-1907 Hennaarderadeel,   Klaasje Schat
     geb. 1874 Lutkewierum
       dochter van  Reinder Schat  en Johanna Sybrens Kleefstra
 
42  Rinze Zandstra geb. 16-01-1887 Idaarderadeel

 
kinderen van  Feitze Zandstra en Dirkje Kamstra 19
 
43 Jantje Zandstra geb  31-10-1884 Idaarderadeel
 
44  Albert Zandstra geb  20-11-1885  Idaarderadeel
 
45  Albert Zandstra  geb 1886  Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel
     † 08-10-1918 Sneek  32 jr
     geh. 14-07-1915 Hennaarderadeel, Popkje
Lerk
     geb. 23-07-1888  Hennaarderadeel
     † 07-07-1939 Franeker
     2e huw. Popje 30-08-1919 Freerk Steigenga
    
kind van Geertje Lerk  Moeder sinds 04-02-1886 weduwe van Klaas Pabes
Wiersma
                                                                     kinderen  55 -56
 
46  Feitze Laurens Zandstra geb  17-01-1888 Idaarderadee
      geh.13-05-1911 Sneek,   Grietje Bos
 
47  Hendrika Zandstra  geb  28-01-1892 Idaarderadeel
      geh.18-05 -1912 Sneek, Dirk Oppenhuizen
 
48  Sjoukje Zandstra  geb 04-09-1894 Sneek
      geh. 30 -09-1916 Sneek, Haring Boontje


kinderen van  Ids Johannes Hooisma  en Maria Yben  20
 
49 Johannes Hooisma  geb. 25-12-1890  Weststellingwerf

kind van Albert Bos en Jeltje Johannes Hooisma 23
 
50  Hendrik Bos geb  06-10-1874 Schoterland
     
51  Hendrik Bos geb 30-04-1881 Schoterland
      geh.18 -05-1905 Schoterland,  Femmigje Adema
      geb.05-03-1882 Oudehaske
      † 28-01-1918 Haskerland 35 jr
      kind van  Samme Adema en Antje Piek
 
52  Johannes Bos geb 22 -04-1885 Schoterland Tweeling

53  Jan Bos geb  22-04-1885    Schoterland
      
Wonende te Sintjohannesga
      geh. 04-04-1918 Schoterland,  Froukje Sloothaak
      geb.02-08-1895 Sint Johannesga
        kind van Jan Sloothaak en Rinske Hoogeboom
 
54  Albertje Bos geb 10-08-1889  Sintjohannesga   na dood 10-01-1889 vader      

 
------------------------------------------------------------------------------
                                      5e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------          

Kinderen van Albert Zanstra en Popkje Geertjes Lerk 45
 
55  Geertje Albert Zandstra geb. 16-10-1915 Sneek
 
56  Feitze Alberts Zandstra geb. 05-02-1917 Sneek
      geh. 29-06-1940 Stavoren, G Dijkstra

 
 
 
met dank aan  Renate Zandstra