Lourens_ aangetrouwd

Lourens / Groen

Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

                                                                                    site update 07-03--2010

kinderen van Aaltje Echberts  Lou(w)rens en Poppe Groen B 17

------------------------------------------------------------------------------

                                  2e Geslacht

------------------------------------------------------------------------------ 

B 55  Jan Groen geb.28-01-1883 te Rotsterhaule 

          †   08-06-1955       

          geh. 09-09-1909 Utingeradeel, Trijntje Zuiderhof

          geb.16-05-1884  Oldeboorn

          †  14-08-1962

          dochter van Albert Zuiderhof en Pietje Bauma

                                                     kinderen 1

 

B 56  Akke Groen geb..02-04-1885 te Rotsterhaule

          †  19-10-1972 te  Sneek, begraven te Sloten.          

          geh.01-06-1905 Schoterland ,Jisk Zuiderhof

          geb. 07-06-1878 Oldeboorn 

          †  02-10-1954 Sneek

          zoon van Albert Zuiderhof en Pietje Bauma 
                                                       kinderen
 
2 - 9

 

B 57  Harmke Groen  geb.05-12 1887 te Rotsterhaule         

 

B 58  Eibertje Groen  geb. 24-05-1890  Rotsterhaule   

          † 19-03-1920 Zevenaar  29jr.

          geh.30-06-1917 Oostdongeradeel, Meindert Wielenga

             geb. 19-09-1889 Tietjerksteradeel

             kind van Marten Wielenga  en Antje Tadema

                                                                 kinderen 10-11

 

B59   Aaltje Groen geb.08-05-1892 te Rotsterhaule

          † 03-03-1971 Sneek

          geh. 10-05-1913 Weststellingwerf,  Douwe Bosma              
          geb.14-06-1886 Oldeholtpade 

           † 31-10-1931
          
zoon van Albert Aukes Bosma geb.07-10-1844 en 
             Romkje-Douwes Faber geb 05-23-1848

                                                                      Bosma 1

 

B 60 Jantje Groen geb. 11-12-1894 Schoterland

        geh. 27-10-1921 Sloten, Ibe Zuiderhof

        geb.20-01- 1891 Oldenboorn

         kind van Albert Zuiderhof en Pietje Bouma

B61 Marten Groen geb. 06 -02-1897 Schoterland

 
B 60    Jantje Groen geb. 11-12-1894 te Rotsterhaule
               geh. 27-10-1921 Sloten , Ibe Zuiderhof
            geb.1891 Oldeboorn, gemeente Utingeradeel 
               kind van Albert Zuiderhof Pietje Bouma

             

B 61    Marten Groen geb 06-02-1897 te Rotsterhaule

             

B 62    Steven Groen geb. 28-02-1899 te Rotsterhaule

              

B 63    Frankje Groen geb. 21-04-1903 te Rotsterhaule

-----------------------------------------------------------------------------

                            3e  Geslacht

-----------------------------------------------------------------------------


kinderen van Jan Groen  en Trijntje Zuiderhof  B 55
 
1  L.L. Groen geb/overl. 02-06-1912  Utingeradeel

kinderen van Akke  Groen en Jisk Zuiderhof B 56

 

2    Albert  Zuiderhof geb. 27-05-1905 Sloten   

      †  24-06-1983   

      geh. Grietje Pruiksma geb. 22-01-1904

      †   12-04-1979


  Aaltje Zuiderhof  geb.17-03-1909 Sloten 

     † 17-03-1947 Haarlem       

     geh. Minne Boschma  geb.

     uit dit huw. 8 kinderen geb.                           1 kind bekend   16


4   Pietje Zuiderhof geb. 25-10-1910 Sloten      

     geh.  Eeltje Nijhof


5  Macheltje Zuiderhof geb. 11-01-1913 Sloten

     † 18-10-2001 Dokkum 

     geh. Hendrik Breimer  geb. 21-11-1912

     †  09-05-1979

     uit dit huw is 1 kind bekend   


6  Poppe Zuiderhof geb. 11-1-1913 Sloten   

    † 17-01-1913  Sloten   6 dgn.


7  Popkje Zuiderhof geb. 16-4-1915    

    geh. Anne Risselada


Jantje Zuiderhof geb. 06-01-1917 

     † 11-12-1976  Haarlem    

     geh. Jelle de Jong geb 1912

                                                    kind  15

 

9  Trijntje Zuiderhof geb......    

     † 19-02-1921     

     geh. Christiaan Beekman

     de fam. emigreerde naar AustraliŽ

 
kinderen van Eibertje Groen  en Meindert Wielenga  58
 
10 Aaltje Wielenga  geb. 1918 Didam
     † 26-05-1919 Zevenaar  8 mnd
 
11 Foppe Wielenga  geb. 1920 Zevenaar
     †  01-04-1921 Zevenaar  1jr

kind van Aaltje Groen en Douwe Bosma  B 59

 

12  Romkje  Bosma geb 09-28-1914(23-09) te westellingwerf,

     † 19-02-2005

     geh.op 05-22-1939 Herman Fabriek

     geb 07-05-1913 Uitwelligera,

     † 24-01-1977 Bolsward

     uit dit huw. zijn 8 kinderen geb.   Bosma 1   A

 

13  Poppe Bosma geb. 03-09-1916 Oldeholdpade,
      †  01-04-1968 Winnipeg Canada

      geh. met Feike Wierda geb.15-04-1915 Heeg
      
Dit gezin is in  Juli 1958 geemigreerd naar Canada
       van Rotterdam met de m.s.Waterman naar Halifax

      vrouw en kinderen kwamen later
   
 

------------------------------------------------------------------------------

                                     4e Geslacht

------------------------------------------------------------------------------

 

kinderen van Aaltje Zuiderhof en Minne Boschma 3

 

14  Hessel Boschma geb. 11-06-1932 te Haarlem       

                                                                kinderen      17

 

kind van Macheltje Zuiderhof en Hendrik Breimer  5

 

15    Akke-Trina Breimer geb. 29-6-1946 te Sneek

       † 07-06-2000 Oostburg 
       geh 17-12-1971 Vlissingen
 Jilles-Pieter van den Ameele

 

kind van Jantje Zuiderhof en Jelle de Jong  8

 

16   Alida de Jong   geb.1948
------------------------------------------------------------------------------
                                     5e  Geslacht
----------------------------------------------------------------------------
kind van Hessel Boschma en 14
 
17  Lita  Boschma  geb.
       geh. van Everdingen