Lourens_ aangetrouwd

Lourens / Groen2 /Bosma 2

Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

                                                                                  site update 25-04-2011

    Man : Poppe Groen, oud 30 jaar, geboren te Rotsterhaule Ouders: Jan Martens Groen en Harmentje Frankes Smit Vrouw : Aaltje Egberts Lourens, oud 25 jaar, geboren te

kinderen van Aaltje Egberts Lourens(Louwrens) en Poppe Groen B 17

B 55  Jan Groen geb.28-01-1883 te Rotsterhaule 

          †   08-06-1955       

          geh. 09-09-1909 Utingeradeel, Trijntje Zuiderhof

          geb.16-05-1884  Oldeboorn

          †  14-08-1962

          dochter van Albert Zuiderhof en Pietje Bauma

                                                     kinderen 1

 

B 56  Akke Groen geb..02-04-1885 te Rotsterhaule

          †  19-10-1972 te  Sneek, begraven te Sloten.          

          geh.01-06-1905 Schoterland ,Jisk Zuiderhof

          geb. 07-06-1878 Oldeboorn 

          †  02-10-1954 Sneek

          zoon van Albert Zuiderhof en Pietje Bauma 
                                                       
kinderen 
2 - 9

 

B 57  Harmke Groen  geb.05-12-1887   Rotsterhaule         

 

B 58  Eibertje Groen  geb. 24-05-1890  Rotsterhaule   

          † 19-03-1920 Zevenaar  29jr.  na geboorte kind

          geh. 30-06-1917 Oostdongeradeel, Meindert Wielenga

             geb. 19-09-1889 Tietjerksteradeel

             kind van Marten Wielenga  en Antje Tadema

                                                                 kinderen 10-11

 

B59   Aaltje Groen geb.08-05-1892 te Rotsterhaule

          † 03-03-1971 Sneek

          geh. 10-05-1913 Weststellingwerf,  Douwe Bosma              
          geb.14-06-1886 Oldeholtpade 

           † 31-10-1931
          
zoon van Albert Aukes Bosma geb.07-10-1844 en 
             Romkje-Douwes Faber geb 05-23-1848

                                                                      Bosma 1

 

B 60 Jantje Groen geb. 11-12-1894 Schoterland

        geh. 27-10-1921 Sloten, Ibe Zuiderhof

        geb.20-01- 1891 Oldenboorn

         kind van Albert Zuiderhof en Pietje Bouma

B61 Marten Groen geb. 06 -02-1897 Schoterland

Voor en Nageslacht  van B 16     
 
Ale Martens Bosma en Wiebigje de Boer        
 
1   Sake Wybes Bosma  geb.  1783
     † 29-05-1880 Westellingerwerf
     geh. Maatje Johannes  Huizenga(Hulsinga)(Hulzenga)
 ----------------------------------------------------------------------------
                                   1e  Geslacht
-----------------------------------------------------------------------------
kinderen van  van Sake Wybes Bosma en Maatje Johannes  Huizenga (Hulsinga)(Hulzenga)
 
2  Wiebe Sakes Bosma  geb. 1808
     † 29-01-1880 Oostelingwerf
    geh.01-08-1847 Ooststellingwerf,  Wiebigje Piers Menger
    geb. 1798 Vinkega.     
    kind van Pier Jans Menger  en Eltje Wybes
 
3   Loltje Sakes  Bosma, geb.01-01-1820 Westellingwerf
     †  02-08-1911 Westellingerwerf
     geh. 26-06-1850 Westellingerwerf, Jan Hendriks Punter
     geb 1828 Westellingwerf
     †  20-04-1899 Ooststellingwerf
      kind van Hendrik Jans Punter en Grietje Jans Zandhuis
     
4   Klaas Bosma, geb.23-09-1821 Westellingerwerf
 
5   Klaas Bosma, geb. 06-06-1824 Westellingerwerf
 
6   Marten Sakes Bosma geb. 30-031826  Weststellingwerf
     † 22-02-1864 Weststellingwerf
     geh. 21-05-1858 Weststellingwerf.  Zwaantje Ales Klijnsma
     geb. 03-06-1829 Weststellingwerf
     †  11-04-1912   Weststellingwerf
     2e huw Zwaantje 24-06-1871 WSW Hendrik Frankes de Boer
     Dochter van Ale Meines Klijnsma en Berberdtje Johannes Samplonius

 
------------------------------------------------------------------------------
                                 2e  Geslacht
------------------------------------------------------------------------------

kinderen van Jan Hendriks Punter en Loltje Sakes Bosma 3
 
7   Margje Jans Punter  geb. 29-11-1850 Ooststellingwerf
     † 06-01-1933 Westellingerwerf
     geh. 13-03-1878 Westellingerwerf,  Roelof Veen
     kind van Pieter berends Veen en Geertje Hof
                               kinderen  Pieter Veen 09-01-1879 
                                                           Loltje Veen 04-09-1880
                                                           Jan Veen 02-06-1882-                                                            Geertje Veen 04-02-1885 
                                                           Berend Veen 02-10-1887
                                                           Grietje Veen 05-11-1888
 
8   Hendrik Jans Punter  geb. 26-07-1855 Ooststellingwerf
      † 16-12-1938 Zwolle
     geh. Hendrikje van der Heide
     geb.  1860 Westellingwerf       
      †   17-01-1939 Zwolle        
     kind van Kornelis Pieters van der Heide en Heerema Wijtske Heeroma
                                kinderen  N.N. Punter 01-12-1896 Steenwijk
                                                           Jan Punter 1881
                                                           Cornelis Punter 1886
                                                           Loltje Punter 1890
                                                           Hendrikus Punter 1898
                                                           Wijtske Punter 1884

 kind van  Marten Sakes Bosma en Zwaantje Ales Klijnsma 6
 
Ale Martens Bosma geb. 29-04-1859   Nijholtwolde
    †  07-02-1942  Wolvega
    geh. 17-04-1880   Weststellingwerf   Wiebigje de Boer 
    geb.01-04-1859 te Oldeberkoop 
    dochter  van  Grietje Jans Lourens en  Hendrik Frankes de Boer B3 
                                                kinderen  B 16  

10   L.L. Bosma  geb/overl. 15-03-1861 Weststellingwerf
 
11   Sake Bosma geb. 12-05-1862  Weststellingwerf
       † 08-04-1929 Nijelamer
       geh. 23-08-1884 Weststellingwerf  Antje Snijder  
       geb.12-08-1863  langezwaag
       † 07-09-1889 Neijelamer  26 jr
       kind van Jacob Klazes Snijder en Lutske Riekeles Sytsema
 
12   Martje Bosma geb. 21-08-1864 Weststellingwerf
       †  08-06-1865  Westestlingwerf   9 mnd
        NB: Vader overleden; kind aangegeven door Doede Doedes
Breuning

kind 2e huw. Wiebigje de Boer en Hendrik Frankes de Boer
 
Berbertje de Boer  geb. 15-05-1871 Westellingwerf
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 24 juni 1871

---------------------------------------------------------------------------------------------
                                         3e Geslacht
-------------------------------------------------------------------------------------------

kinderen van  Roelof Veen en Margje Jans Punter 7
 
13  Pieter Veen geb. 09-01-1879 Weststellingwerf
 
14  Loltje Veen  geb.04-09-1880 Oldelamer, gemeente Weststellingwerf
     † 01-10-1930 Ooststellingwerf
     geh.28-10-1908 Haskerland, Sipke de Hoop
     geb.1871 Oldelamer, gemeente Weststellingwerf
     kind van Rinke Minnes de Hoop en Jeltje Jans Poorte
 
15 Jan R Veen, geb. 02-08-1882 Westestellingerwerf
     † 18-11-1953 Wolvega
     geh. Metje J Oostra 
     geb. 12-03-1890 Westellingwerf
     † 28-12-1954
     kind van Jannes Oostra en Thijsje Stoker
 
16  Geertje Veen geb. 04-02-1885 Westellingerwerf
      †  04-02-1885
      geh.09-12-1905 Westellingwerf,  Dirk de Ruiter
      geb. 08-09-1876 Weststellingwerf
      † 25-11-1958
      kind van Wyger Dirks de Ruiter en Geertje Postma 

17  Beerend Veen geb. 02-01-1887 Westellingerwerf  

18  Grietje Veen geb. 05-11-1888 Westellingerwerf
      † 17-07-1964
      geh.05-03-1921 Weststellingwerf, Anne Oostra 
      geb. 23-12-1892
      † 01-12-1960
      
kind van Jannes Oostra en Thijsje Stoker

kind van Wiebigje Hendriks de Boer en Ale Martens Bosma 9

 
19   Zwaantje Ales Bosma   geb 12-03-1881 Oldelamer,         
      †  07-09-1962 
1e huw 07-06-1901 Weststellingwerf,  Adam Slottje          
      geb 01-06-1875  Oldeboorn,
      †  10-02-1914   Harlingen
      zoon van Gerben Adams Slottje en Aaltje Ruurds de Roos. Adam  .
2e huw.  21-01-1915   Heerenveen, Jacobus Plantinga 
      geb 11-06-1859   Bolsward
      †  11-12-1939  
      kind van Sierk Hylkes Plantinga en Anna Jacobs Plantinga
 
20   Hendrik Bosma geb.30-03-1886   Nijlamer
      † 24-08-1951  Soestdijk  
      geh.19-05-1916 Alphen aan den Rijn ,
      Martina Anthonetta Hendrika  Welvaars
      geb.02-05-1890  Goor
      † 01-08-1978   Soest
        dochter van Johannes Marinus Welvaars en Berendina Fenna Hartgerink. 
 
21  Grietje Bosma geb.28-08-1888 in Wolvega,
      †  08-02-1984 in Nunspeet  
      geh.02-01-1914 in Weststellingwerf ,  Willem Krist 
      geb. 09-06-1888 in Steenwijk
      † 18-08-1964 in Harderwijk
       zoon van Jan Krist en Fokjen Flobbe .
 
22  Marten Bosma geb  07-03-1892 Wolvega
 
23 Jan Bosma geb. 19-08-1896 Wolvega 
     geh. 24-04-1926 Weststellingwerf,  Wobbigje de Vries
     geb. 04 juli 1888 in Oldeholtpade
      dochter van Wijbe de Vries en Loltje van der Meer.

24 Aaltje Bosma geb.21-10-1899   Wolvega.

25 L.L. Bosma   geb/overl. 21-10-1899  Wolvega.


kinderen van Sake Bosma  en Antje Snijder 11
 
26 Marten Bosma geb. 21-01-1885 Westellingwerf
 
27 Jacob Bosma geb. 25 -04-1886 Westellingwerf
     geh. 18-09-1914 Westellingwerf, Roelofke Schukking
     geb. 1888 Oldeouwer
     kind van Meine Schukking en Tjitske Landman
 
28 Rykele Bosma geb. 30-11-1887 Weststellingwerf
 
29 Lutske Bosma  geb.18-08-1889 Weststellingwerf
     † 10-09-1889 Weststellingwerf   22 dg

Kinderen van Zwaantje Ales Bosma en Adam Slottje  19
 
30  Aaltje Slottje geb. 21-05-1902 in Harlingen.
 
31  Ale Slottje geb.09-02-1905.
      † 08-08-1984 
 

zoon van Hendrik Bosma en Martina Anthonetta Hendrika  Welvaars.  20
 
32 Johannes Marinus  Bosma geb.16-02-1917  Padang Indonesie
     † 27-03-1966  Harlingen 
     geh.27-08-1946 Winschoten Pieternella Aukelina Schuring
     geb   05 -01-1921  Slochteren
     † 21-12-1986    Winschoten
      dochter van Klaas   Schuring en Anna Grietje   Smit. 
 
33  Hendrik Jan Bosma geb. 09-10-1918 Padang, Indonesie. 
     †   27-04-1919   Padang Indonesie 6 mnd

 
------------------------------------------------------------------------------
                                      4e  Geslacht
------------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van Johannes Marinus Bosma en Pieternella Aukelina  Schuring. 28
 
32 living .Bosma /  living.Dijkstra 
         en kinderen
 
33  living Bosman / living Zaaijen