Lourens_ aangetrouwd

geslacht 3

Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

geslacht 2                                                                            geslacht 4

------------------------------------------------------------------------------
                                   3e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------

 
kinderen van Jacob Wolters Berkenbosch  en Wybigje Rinkes Lemstra 1
 
41 Wolter Berkenbosch  geb. 02-04-1850  Munnekeburen  
     † 24-11-1909 Weststellingwerf 
      geh.13-05-1876 W.S.W.  Geesje Veen
      geb.1852 Vinkega
       kind van Jan Pieters Veen en Aafje Margaretha Bosma
 
42 Femmigje Berkenbosch geb. 13-12-1851 Weststellingwerf
    geh.14-05-1876 W.S.W. Haye de Jong
    geb 1852 Rotsterhaule
     kind van Jan Pieters de Jong en Antje Rinkes de Jong
    kinderen
 
43 Geertje Berkenbosch  geb. 06-03-1854 Weststellingwerf
     † 04-02-1943 Wolvega
     geh. 18-05-1878  Lemsterland, Frans  Strijker
     geb. 18 -12-1853 Lemsterland
      kind van Hendrik Strijker en Grietje Dates Mast
     kinderen
 
44 Rinke Berkenbosch  geb. 09-09-1857 Weststellingwerf militair
1e huw. 20-07-1881 Arnhem Elisabeth Renes
     geb.1854 Amersfoort wettiging 1 kind
     kind van Cornelis Renes en Gerritje van Nieuwenhuizen
      kinderen
2e huw. 06-12-1916 Rotterdam   Alfina Hillegonda Schuitema
       bruidegom  59  bruid 19
       geb. 1897 Rotterdam
       kind van Hendrik Schuitema en Wietske Tomga
 
45  Roelof Berkenbosch geb.  09-10-1860 Weststellingwerf
 
46  Tjeerd Berkenbosch  geb. 30-08-1864  Weststellingwerf
 
47  Jan Berkenbosch geb. 29-12-1867  Weststellingwerf
 
48  Rinke Berkenbosch geb. 20-07-1874 Weststellingwerf bakker
      geh.15-11-1893 Nieuwer-Amstel Wiegertje Lemstra
      geb. 27-01-1875   Weststellingwerf
      kind van Tjeerd Jans Lemstra  en Jantje Hendriks Smit

kinderen Trijntje Wolters Berkenbosch en  Hendrik Oostindien 3
 
49  Grietje Oostindien  geb. 1867 Oldemarkt
      geh.26-10-1905  Apeldoorn, Wolter Berkenbosch
      geb. 1869 Weststellingwerf  bosopzichte no 53
        weduwnaar van Margje van Wijland
        kind van Roelof Wolters Berkenbosch  en Tjitske Wijbes Geertsema 4
         kinderen

kinderen van  Roelof Wolters Berkenbosch  en Tjitske Wybes Geertsma 4
 
50 Geertje Berkenbosch  geb. 11-06-1861 Weststellingwef
     geh.
     † 08-09-1893 Westellingwerf  32 jr
 
51 Geesje Berkenbosch geb. 14-12-1863 Weststellingwerf
 
52 Wybe Berkenbosch  geb. 16-08-1866 Weststellingwerf 
     † 10-08-1887 Weststellingwerf  20 jr ongh
 
53 Wolter Berkenbosch  geb. 24-08-1869 Weststellingwerf  bosopzichter
1e huw.11-08-1894 Weststellingwerf Margje van Wijland
      †
       kinderen
2e huw.26-10-1905 Apeldoorn, Grietje Oostindien
      geb.1867 Oldemarkt   no 49
      †.
       kind van Hendrik Oostindien  en Trijntje Wolters Berkenbosch 3
3e huw. Yme Brijker  gescheiden
4e huw. 09-06-1921 Apeldoorn Wiepke Kooistra
      geb. 1881 Wonseradeel
      kind van Jacob Kooistra  en Jeltje Wagenaar
 
54 Heine Berkenbosch geb. 04-12-1871 Weststellingwerf
     geh. 23-05-1896  Weststellingwerf, Neeltje de Boer
 
55 Grietje Berkenbosch geb. 17-02-1874  Weststellingwerf
     † 08-07-1941 Weststellingwerf
     geh.Engbert van Dijk
     geb, 03-01-1874
     † 17-08-1955
 
56 Jacobje Berkenbosch  geb. 05-09-1875  Weststellingwerf

kinderen van Jantje Wolters Berkenbosch  en Pieter Geerts van der Hoeff 5
 
57Geert van der Hoeff  geb. 01-04-1860 Weststellingwerf
     † 13-04-1860   Westellingwerf 12 dg
 
58 Geert van der Hoeff  geb.25-05-1863 Weststellingwerf
     †   18-06-1863 Westellingwerf 25 dgn
 
59 Geert van der Hoeff  geb. 08-06-1864 Weststellingwerf
     geh. 11-09-1875 Weststellingwerf
Hiltje Fleuren   
      kinderen
 
60 Geertje  van der Hoeff  geb. 22-09-1866  Weststellingwerf
     geh.02-05-1891 AEngwirden,  Wolter van der Hoek
     geb. 30-03-1867  Het  Meer, gemeente Schoterland
     kind van Jan Wolters van der Hoek en Hiltje Jans Lukkes
 
61 Wolter van der Hoef  geb. 01-10-1869 Weststellingwerf
     geh. 09-09-1898 Weststellingwerf, Aaltje Grutter
     kinderen
 
62Antje van der Hoef  geb.19-08-1872 Weststellingwerf

 
kinderen van Rinke Wolters Berkenbosch  en Pietje Wopkes Dijkstra 6
 
63  Wopke Berkenbosch  geb.03-10-1863  Weststellingwerf
      † 26-03-1926 Westellingwerf  ongh
 
64 Wolter (Wouter) Berkenbosch  geb. 16-10-1865 Weststellingwerf
    † 21-09-1940 Weststellingwerf
 
65 Romke Berkenbosch  geb. 16-01-1868  Weststellingwerf
     † 02-03-1933 Weststellingwerf
     geh. 11-05-1901 Weststellingwerf, Jacobje Wind.
       geb. 05-08-1875 Weststellingwerf
       kind van Geert Wolters Wind en Jantje Muurling
 
66 Geertje Berkenbosch geb. 15-08-1870  Weststellingwerf
     †  08-09-1893  Westellingwerf .  32 jaar, gehuwd
67 Trijntje Berkenbosch  geb.06-01-1876 Weststellingwerf
      † 21-12-1951 Ter izard
      geh.10-11-1900 Weststellingwerf,   Meine van Veen
      geb. 13-12-1873 Westellingwerf
      † 12-09-1956 Ter Izard
      kind van Sybe van Veen en Aaltje Martens Woudstra
      kinderen
 
68 Jacob Berkenbosch  geb.29-09-1878  Weststellingwerf
     geh.14-05-1905 Schoterland, Hiltje van der Velde
     geb. 1882 Weststellingwerf
     kind van Roelof van der Velde  en Jantje Annes de Boer
 
69 Gerben Berkenbosch geb. 26-05-1882  Weststellingwerf

kinderen van Neeltje Wolters Berkenbosch  en Eling Hendriks van der Zweep 7
 
70  Froukje van der Zweep geb. 05-02-1866 Weststellingwerf
    geh.10-05-1890 W.S.W  Egbert Kuipers
    geb. 22-11-1855
    kind van Ide Egberts Kuiper en Klaasje Hendriks Legendal
    kinderen
 
71 Wolter van der Zweep  geb. 22-09-1867 Weststellingwerf
 
72 Hendrik van der Zweep  geb. 05-07-1869 Weststellingwerf
 
73 Geertje van der Zweep  geb. 24-05-1872  Weststellingwerf
     
74 Aaltje van der Zweep  geb. 24-06-1875  Weststellingwerf
 
75 Trijntje van der Zweep  geb. 18-09-1877  Weststellingwerf

kinderen van Ymkje Doedes Terluin  en  Rinse Tjallings Postma 10
 
76  Lijsbert Rinzes Postma geb. 10-03-1853  Tietjerkeradeel
      † 18-01-1908 Tietjerksteradeel 
      geh. 05 -06-1875 Tietjerksteradeel   Edze Harmens Posthuma
       geb.1849 Hardegarijp
        kind van  Harmen Wybes Posthuma en Rinske Edzes Westra
        kinderen
 
77  Doede Rinzes Postma  geb. 22-11-1855 Tietjerksteradeel
       † 11-07-1937 Tietjerksteradeel
      geh. 15-05-1880 Tietjerksteradeel Attje Geerts Duursma
      geb.1857 Rijperskerk
        kind van Geert Jans Duursma en Arentje Arends van der Ploeg
        kinderen
 
78 Tjalling Rinzes(Rinses) Postma  geb. 22-02-1859   Tietjerksteradeel
      †  03-10-1926 Tietjerksteradeel
      geh. 09-05-1885 Tietjerksteradeel,  Antje Talma
      geb. 13 -08-1862 Kooten gem. Achtkarspelen
        kind van Meindert Heines Talma en Ymkje Andries de Vries
      kinderen
 
79  Baukje Rinzes Postma geb.1863 Tietjerksteradeel
      † 11-06-1927 Leeuwarden 
      geh.
14-05-1881 Tietjerksteradeel Sjouke Gerrits Inia
      geb. 1849 Tietjerksteradeel
        kind van Gerrit Jochums Inia en Aukje Meinderts van der Kooi
        kinderen
 
80  Sybe Rinzes Postma  geb.29-04-1867 Tietjerksteradeel
      † 30-08-1867 Tietjerksteradeel 17 wk

 
kinderen van  Roel Doedes Terluin en Aukje Eizes de Jong   11
 
81  Eize Roels Terluin  10-02-1857 Tietjerksteradeel
        † 14-02-1938 Tietjerksteradeel
        geh. 19-05-1888 Tietjerksteradeel  Sijke Pieters de Haan    
        geb. 14-06-1858  Bergum
        kind van    Pieter Joukes de Haan en Lutske Joukes de Vries
      kinderen
 
82  Doede Roelofs Terluin 01-02-1859 Tietjerksteradeel
       †  29-01-1866 Tietjerksteradeel   6 jr
 
83  Ybeltje Roels Terluin geb. 18-11-1862 Tietjerksteradeel
        † 26-03-1880 Tietjerksteradeel  17 jr
 
84  Willem Roels Terluin geb. 12-12-1865   Bergum
       † 23-09-1931 Leeuwarden wonende te Hardegarijp
       geh. 29-06-1918 Tietjerksteradeel Gaatske Koopmans
       geb. 1866 Holwerd,    gemeente Westdongeradeel
       † 23-09-1931  Tietjerksteradeel
      kind van  Ids Hyltjes Koopmans en Aaltje Goverts Stienstra
 
85  Roelof Doedes Terluin geb.31-05-1869 Tietjerksteradeel
       Vader overleden op 19 oktober 1868
       † 21-12-1942 Tietjerksteradeel
       geh.17-06-1899 Tietjerksteradeel Trijntje Venema
       geb. 1876 Veenwouden,  gemeente Dantumadeel
       
kind van  Sybren Geerts Venema en Hendrikje Harmens Hoekstra

       kinderen

kinderen  van   Grietje Doedes Terluin  en  Jan Andries Meyer  13
 
86 Andries Jans Meyer  geb.11-02-1863 Tietjerksteradeel
     geh. 14-05-1892 Tietjerksteradeel Fokeltje Boonstra
     geb. 1866 Suawoude
       kind van Janke Sipkes Boonstra
       kinderen
 
87 Doede Jans Meyer geb.03-06-1864 Tietjerksteradeel
 
88 Sytske Jans Meyer  geb.25-02-1867 Tietjerksteradeel
      geh. 16-05-896 Tietjerksteradeel Johannes Hendriks Norbruis
     geb. 1868 Bergum
      kinderen
 
89 Baukje Jans Meyer  geb.07-04-1870 Tietjerksteradeel
      geh. 12-05-1894 Tietjerksteradeel Geert Hendriks Venema
     geb. 1862  Bergum
       kind van Jan Andries Meyer en Grietje Doedes Terluin
       kinderen
 
90 Tietje Jans Meyer geb 23-01-1875 Tietjerksteradeel

 kinderen van Aaltje Doedes Terluin   Auke Taedes Veenstra  15
 
91 Taede Aukes Veenstra  geb.18-09-1860 Tietjerksteradeel
      † 15-07-1878  Tietjerksteradeel  18 jr
 
92 Baukje Aukes Veenstra  geb.01-05-1863 Tietjerksteradeel
       †  18-05-1878 Tietjerksteradeel  15 jr 
 
93 Boodske Aukes Veenstra  geb. 18-07-1865  Tietjerksteradeel  
       geh.27 juni 1891 Tietjerksteradeel Pieter Venema
      geb,1868 Tietjerksteradeel
       kind van Wytze Arends Venema en Tjetje Pieters van der Heide
       kinderen
 
94 Jantje Aukes Veenstra  geb.26-06-1868 Tietjerksteradee
     † 17-02-1941 Tietjerksteradeel
     geh. 08-06-1895 Tietjerksteradeel  Dirk Eelkes Nicolai
     geb.24-11-1864 Bergum
      kind van Eelke Sikkes Nicolai en Grietje Sybes van der Wal
      kinderen
 
95 Doede Aukes Veenstra geb.11-12-1870 Tietjerksteradeel  
      † 15-01-1942 Tietjerksteradeel
      geh. 21-05-1898, Tietjerksteradeel, Froukje Rinzes Heidstra
      geb.08-07-1876 Bergum
      † 08-01-1935 Tietjerksteradeel
      kind van Rinze Klazes Heidstra en Trijntje Wytzes Klompstra
      kinderen
 
96 Jan Aukes Veenstra geb.06-09-1873 Tietjerksteradeel  
       †  05-03-1934  Tietjerksteradeel
      geh. 12 -05-1910 Tietjerksteradeel Freemer van der Meulen
      geb.08-09-1890    Bergum
      kind van Bauke Wybrens van der Meulen en Sjoukje Johannes  Boonstra
 
97  Willemke Aukes Veenstra  geb.03-03-1876 Tietjerksteradeel
       †  09-10-1934 Tietjerksteradeel 
       geh. 07-05-1896 Tietjerksteradeel Johannes Martens Kloetstra
      geb. 01-10-1871 bergum
     kind van Marten Jitzes Kloetstra en Trijntje Annes Boonstra
.     kinderen
 
98 Taede Aukes Veenstra  geb. 11-02-1879 Tietjerksteradeel
       † 10-02-1937  Tietjerksteradeel
      geh.14-05-1904 Tietjerksteradeel  Jeltje Buruma
      geb.26-07-1883 Huizum
      † 16-01-1964
      kind van  Melle Sjoukes Buruma en Pietje van der Wal
       kinderen

 
kinderen van Jantje Doedes Terluin en Teunis Johannes Postma  16
 
99 Baukje Theunis Postma  geb. 03-09-1868 Tietjerksteradeel
      † 22-11-1959 Kuikhorne
     geh. Romke Postma
     geb. 07-01-1866 Dantumadeel
     †  21-03-1942 Kuikhorne
     kind van Gosse Douwes Postma en Elisabeth Tjallings van der Veen
 
100 Johannes Teunis Postma  geb. 10-02-1871  Tietjerksteradeel   
       geh. 28-8-1895  Warffum,  Kaatje Hoek
 
101 DoedeTeunis Postma  geb.  2-1-1873  Bergum
       †  01-08-1967  Usquert
       geh. 28-5-1898 Warffum,  Frouwke Dijkema
       geb. 12-08-1877  Ten Boer 
       †  17-01-1937 Warffum
 
102 Haye Teunis Postma geb.20-10-1874 Tietjerksteradeel
         †  30-1-1933  Achtkarspelen
       geh.11-09-1897 Achtkarspelen, Aafke Elzinga
       geb. 1877  Bergum, gemeente Tietjerksteradeel
       † 05-10-1944 Kollumerland
       kind van Geert Teunis Elzinga  en Baukje Jans Brouwer
         kinderen
 
103 Roelof Teunis Postma  geb.06-11-1876 Tietjerksteradeel
       † 27-8-1877 Tietjerkerradeel
 
104 Grietje Teunis Postma geb.26-02-1879 Tietjerksteradeel
       geh. 29-08-1896 Achtkarspelen, Lammert de Bruin
       geb. 1875 Kollumerzwaag
        kind van  Douwe de Bruin  en Jitske de Vries
 
105 Roelof Teunis Postma geb.29-06-1881 Tietjerksteradeel  

kinderen van Roelof Adolfs Bouwboer en Jantje Hendriks Klooster 19
 
106  Adolf Bouwboer  geb. 03-07-1863 Weststellingwerf
 
107  L.L. Bouwboer geb/overl. 05-03-1862 Weststellingwef

kinderen van  Grietje Adolfs Bouwboer en  Johannes Geerts Haringsma 21
 
108 Tjitske Haringsma geb. 24 -09-1862 Schoterland
       † 07-05-1936  WSW
        geh.17-11-1894 Jacob Pijlman
 
109  Roel Haringsma  geb. 14-02-1864 Schoterland
 
110  Geert Haringsma  geb. 14-05-1865 Schoterland

kind van Boele Jans Oosterdijk en Lutske Taekes de Jong 23
 
111 Jan Oosterdijk  geb. 24-05-1873  Luxwoude, gemeente Opsterland
       geh. 21-05-1898 AEngwirden Pietje de Haan
       geb.1875 Langezwaag, gemeente Opsterland
       kind van Bartele Simons de Haan  en Geertje Johannes Huisman
 
112 Froukje Oosterdijk geb. 08-09-1874  Luxwoude, gemeente Opsterland
       geh. 09- 04-1904 AEngwirden Ids Zwart
       geb. 1877  Tjalleberd
         kind van Jouke Idzes Zwart en Sietske Kootstra
 
113 Taeke Oosterdijk geb. 13-07-1876   Gersloot
       † 29-06-1877 AEngwirden 11 mnd
 
114 Taeke Oosterdijk geb. 11-10-1877   AEngwirden
       geh. 04-03-1899 AEngwirden Trijntje Nijenhuis
       geb. 1880 Tjalleberd
      
kind van  Berend Geerts Nijenhuis en Hiltje Jitzes Feenstra
 
115 Jantje Oosterdijk  geb.21-06-1879 AEngwirden

kinderen van  Gerrit Hanzes Krikke en Wybigje Oosterdijk 24
 
116 Hans Krikke.geb.27-04-1879 AEngwirden

 
kinderen van 1e huw.Trijntje Lammerts Slager en Wolter Annes de Groot  29
 
117 Antje de Groot  geb.14-04-1869 Weststellingwerf
 
118 Aaltje de Groot  geb.29-08-1870 Weststellingwerf 
 
119 Lammert de Groot  geb. 12-12-1872  Weststellingwerf 

120 Anne de Groot  geb.31-10-1874 Weststellingwerf
 
121 Sjoukje de Groot geb. 15-08-1876 Weststellingwerf
 
122  Wolter Wolters de Groot  geb.06-09-1878 Weststellingwerf
       Vader overleden op 02-02-1878; kind aangegeven door Aaltje Roelofs Berkenbosch
         †  17-01-1952
       geh. Roelofje Veurman geb. 30-03-1883
       †  13-12-1971

kinderen 2e huw.Trijntje Lammerts Slager  en Albert Tjeerds Holtrop  29
 
123  Femmigje Holtrop  geb. 08-10-1882 Weststellingwerf
        geh. 26-05-1906 Weststellingwerf  Albert Mulder
 
124  Roelof Holtrop  geb.29-06-1884 Weststellingwerf

kinderen van Wiebe Slager en Roelofje Berkenbos 30
neef en nicht  zie 38
 
kinderen van Willem Jans Nijholt en Wiebigje Jans Berkenbosch 36
 
125 Jan Nijholt geb. 29 -01-1871 Westellingwerf 
       geh. 10-05-1895 Ooststellingwerf, Wytske Lendekamp      
       geb. 28-02-1873  Ooststellingwerf
         kind van Jan Wessels Lendekamp en Antje Harmens Bakker
        kinderen
 
126 Jan Roelofs Nijholt geb. 19-09-1873 Westelingwerf
        geh. 05-06-1897  WSW, Anna Maria de Brouwer
        geb. Wamel
        kind van Theodorus de Brouwer en Anna Maria Verhagen
          kinderen                                                            

127 Geesje Nijholt  geb.20-09-1876 Westellingwerf
       † 24-08-1942 Rheden
        geh.11-11-1903 Leeuwarden, Johannes Faber
        geb
        kind van
        kinderen      

kinderen van Wiebe Slager en Roelofje Berkenbos 38
 
128  Geertje Slager geb  13 -12-1873 Weststellingwerf
        † 16-02-1947  Losser
        geh. 25-05-1895 WSW  Engbert Hankel  huizen
           geh. 18-05-1907 WSW Johannes Hankel                               
129  Lammert Slager  geb.20-12-1875 Westellingwerf
         Hiltje de Lange
 
130  Jan Roelof Slager geb.19-12-1878 Westellingwerf
 
131  Aaltje Slager  geb. 26-01-1882 Westellingwerf
 
132  Jeltje Slager geb. 11-04-1885 Westellingwerf
 
133  Roelof Slager geb  24-08-1889 Westellingwerf
        † 22 -02-1890 WSW  5 mnd