Lourens_ aangetrouwd

Sjonger / Bekhof 2

Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

                                                     up date 29-03-2010

kind van Aaltje Jans Sjonger en Albert Lykels Bekhof 60
 
1   Lykel Alberts Bekhof  geb. 1807 Noordwolde
    † 22-07-1865 Westellingwerf
    geh.04-05-1832 Westellingwerf, Geertjen Binnes Bos
    geb.1807 Noordwolde
     kind van Binne Wessels Bos en Hiltje Roelofs Bos
                                                           
2  Klaasje Alberts Bekhof  geb.1809 Noordwolde
    † 14-10-1872 Westellingwerf
    geh. 17-05-1838 Westellingwerf, Jan Hillebrands Blokzijl
    geb. 1809 Sonnega
     kind van Hilebrand Jans Blokzijl  en Jantjen Jans Das
                                                      kinderen 9-10
 
3  Jan Alberts Bekhof geb. 25-09-1811 Weststellingwerf 
      
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Bekhof"
      † 29-02-1840 Westellingwerf   28jr
      geh. 15-05-1835 Westellingwerf, Femmegien Hendriks Pander
     geb.10-03-1813 Sonnega
      2e huw wed femmegien Pieter de Wit
     kind van Hendrik Lensen Pander en Albertien Oenen
                                                    kind 11
 
4  Geert  Alberts Bekhof geb. 10-12-1818 Weststellingwerf
    †  23 -06-1849 Weststellingwerf  ongh.   30 jr
 
5  Margje Alberts Bekhof,  geb 07-10-1823  Weststellingwerf  
    †   03 -04-1868  Schoterland      
    geh.20-03-1850  Ooststellingwerf, Hessel Franzes Hoekstra
    geb.  02-02-1815  Oudehorne 
    †  18-04-1878 Schoterland
     kind van  Frans Hessels Hoekstra en Antje Roels Eintje
                                       kinderen 12-20               

------------------------------------------------------------------------------
                          3e  Geslacht
------------------------------------------------------------------------------

kinderen van Lykel Alberts Bekhof  en  Geertjen Binnes Bos 1
 
6  Aaltjen Lykels Bekhof  geb. 20-01-1833 Noordwolde
    geh. 16-02-1867 Westelingwerf,  Lambert Gijsberts de Boer
    geb. 1801 Oldemarkt, provincie Overijssel  66 jr
     † 20-03-1876 W.S.W.
     1e huw.15-07-1831  Margje Willems kiev(w)iet
     kind van Gijsbert Jans de Boer en Geertje Jans Lamberts
 
7  Jan Lykels Bekhof geb. 02-07-1842 Westellingwerf
 
8  Hiltje Lykels Bekhof  geb.  28-07-1846 Westellingwerf

kinderen van Jan Hillebrands Blokzijl   en Klaasje Alberts Bekhof  2
 
9  Jantje Jans Blokzijl (Blok) geb. 30-08-1839 Noordwolde
     geh. 12-03-1864 Westellingwerf, Johannes Fransen Schurer
     geb. 30-07-1836 Noordwolde
     kind van Frans Matthijs Schurer en Trijntje Arends Douma
 
10  Aaltje Jans Blokzijl geb. 07-02-1842  Noordwolde
     geh. 28-11-1863 Westellingwerf, Pieter Kok
     geb.1835 Steenwijk, provincie Overijssel
     kind van Lucas Kok  en Klaasje Roelofs Elzinga  
                                                 kinderen 21-29

kinderen van Jan Alberts Bekhof en Femmigje Hendriks Pander 3
 
11  Albert Jans Bekhof geb.04-06-1837 Westellingwerf
      † 05-11-1880 Vledder
      geh.11-10-1862 Diever, Grietje Kuiper
      geb.1834 Havelte
      Jan Everts Kuiper en Grietje Lamberts Dassen 

kinderen van  Margje Alberts Bekhof en Hessel Franzes Hoekstra 5   
 
     Voorkind
12  Aaltje Bekhof  geb. 05-10-1848 Weststellingwerf
     Dochter van Margje Alberts Bekhof
     † 01-01-1851 Ooststellingwerf   2 jr
      Wonende te Oldeberkoop
      NB:
Kind aangegeven door Jan Blokzijl, wonende te
      Noordwolde; kind geboren ten zijnen huize
 
13  Antje Hessels Hoekstra  11-07-1850 Oldeberkoop      
      †  28-07-1904 Schoterland
     geh.29 -09-1877 Schoterland,  Harmen van Oosten
     geb.  09-10-1849 Opsterland
      
kind van Hessel Franzes Hoekstra en Margje Alberts Bekhof
      NB:     Met legitimatie van een kind  
  kind 29-33   
                                                                        
14  Frans Hessels Hoekstra geb. 04-08-1852    Ooststellingwerf
      geh. 07-05-1886 Opsterland,  Antje Jansma
     geb. 1863 Oldeberkoop
     kind van Heine Annes Jansma en Grietje Louwes Rinsma
                                           kinderen 34-35
 
15  Albert Hessels Hoekstra  geb. 02-02-1855 Ooststellingwerf
     † 20-05-1923 Doniawerstal
     geh.10-11-1882  Doniawerstal,  Lammigjen van der Rijt
                                                          
16  Aaltje Hessels Hoekstra 28-07-1857 Ooststellingwerf
 
17  Roelof Hoekstra, geb. 28-04- 1860  Schoterland
      Wonende te Oudehorne
       geh.15-05-1880  Oostdongeradeel, Trijntje Sloot
                                                             
18  Roel Hoekstra 24-04-1863 Oudehorne gem Schoterland
      geh. 31-05-1889 Opsterland, Doetsje Griepsma
      geb. 1862 Finkenga
      kind van Bartele Douwes Griepsma  en Geertje Hendriks de Vries
tweeling
19  Lykele Hoekstra 24-04-1863 Schoterland
 
20  L.L. Hoekstra geb/overl.  29-12-1867 Schoterland

kinderen van Pieter Blok en Aaltje Jans Blokzijl 10
 
21 Jan Kok geb. 26-09-1864 W.S.W
 
22 Klaasje Kok geb.01-06-1867 W.S.W
    geh. 28-10-1893 Vledder,Geert van der Heide
    geb. 25-05-1868 Frederiksoord
    kind van Jan van der Heide en Maartje Wilkonia Beun
    
23 Aaltje Kok geb. 01-03-1870 W.S.W.
    † 05-02-1943 Steenwijk
    geh. 19-02-1898 Vledder, Leendert Elmers
    geb.11-07-1872 Frederiksoord
    kind van Petrus Johannes Jacobus Elmers en Petronella van Kesteren
 
24 Lucas Kok geb.10-06-1872 W.S.W.
    geh.03-10-1896 W.S.W. Berendina Beun
    geb. 1879 Noordwolde
    kind van Johannes Beun en Margje Corba
                              kinderen   Pieter Kok 27-12-1896 W.S.W
                                                   Johannes Kok 19-10-1899 W.S.W.
                                                    Hans Kok 16-01-1902 W.S.W.
                                                   Geert Kok 1907 W.S.W
                                                   † 09-03-1952 Groningen
                                                   geh. Sara Cornelia Beun
 
25 L.L. Kok geb/overl. 28-09-1874 W.S.W. 
 
26 Meintje Kok geb. 27-12-1875 W.S.W.
 
27 Hans Kok geb. 05-07-1878 W.S.W.
    geh.09-05-1903 W.S.W. Eltje Menger
    geb.1880 Noordwolde
    kind van Beerend Egberts Menger en Jantje Wybes Koopstra
 
28 Jantje Kok geb. 06-04-1881 W.S.W.
 
29 Pietje Kok geb. 15-05-1883 W.S.W.

------------------------------------------------------------------------------
                          4e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------

 
kinderen van  van Harmen van Oosten en Antje Hoekstra 13
 
29  Hessel van Oosten  geb. 10-02-1877 Schoterland
       Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 29 september 1877
       † 28-12-1903 Schoterland  ongh. 26 jr
 
30 Hendrik van Oosten  geb. 04-04-1879 Schoterland
      Wonende te Jubbega Schurega
      † 14-03-1956
      geh.24-12-1908 Schoterland, Hendrikje  Koopmans
      geb. 31-12-1883 Oudehorne
      kind van Harmen Koopmans en Tjitske Zwart
 
31  Afke van Oosten  geb. 23 -02-1882 Schoterland
      geh. 11-05-1911 Opsterland , Tjibbe Broers
      geb. 26-10-1882  Opsterland
      kind van Fokke Geerts Broers en Antje Gialts de Boer
 
32  Frans van Oosten  geb. 01 -02-1885 Schoterland
     †  05-08-1969
     geh.03-06-1911 Schoterland,   Janke Brouwer
     geb. 18-11-1887 Jubbega  Schurega
     †  05-08-1969  
     kind van  Johannes Brouwer en Hendrikje de Jong

33 Jan van Oosten  geb. 05-09-1887 Schoterland

 kinderen van Frans Hessels Hoekstra en Antje Heinzes Jansma 14
 
34  Hessel Hoekstra  geb. 28 -02-1887  Opsterland
      † 19-03-1977
      geh.06-06-1918 Opsterland, Pietje de Bos
      geb. 07-10-1891 Tjalleberd
      †  28-03-1981
      kind van Wieger Pieters de Bos en Atje Woudsma
                                kind    L.L. de Bos  geb/overl. 04-10-1920  Opsterland
                                                                
35  Grietje Hoekstra  geb.  03-06-1891 Opsterland